Kategorie

Historie nábytku, 2. díl: Prvopočátky nábytku

Různé tvary a typy nábytku, které nás dnes obklopují, se od původního vybavení našich prapředků ve své základní podstatě příliš nezměnily. Slouží ke stejným účelům a mnohdy mají i velmi podobný tvar. Jak ale doopravdy vypadala různá primitivní sedátka a lehátka? Kde a kdy jsme se s nimi mohli poprvé setkat? O tom jsou dnešní prvopočátky nábytku.
První vybavení "nábytkem", resp. mobilním zařízením, které lidem zpříjemňovalo pobyt, lze nacházet současně s prvními lidskými sídly. Není překvapením, že již v pravěku byly jeskyně vybavovány různými sedátky kolem ohniště a prostory na spaní kožešinami nebo i mořskou trávou. Tímto způsobem byl například vyčleněn obývací prostor v jeskyni Lazaret nedaleko Nice ve Francii.

Rekonstrukce vybavení jeskyně Lazaret v Nice

Materiály

Materiály, které se v této době používaly k vybavení, ale i stavbě obydlí, byly sbíraný, popř. opracovaný přisekávaný kámen a stejným způsobem opracované dřevo. Používala se také sláma a na vymazání hlinitá půda nebo jíl. Využívány byly samozřejmě i kosti, ale spíše jako nástroje. Podobně vybavená obydlí obejvili archeologové i u nás, například v Bylanech u Kutné Hory, Dolních Věstonicích nebo Pavlově.

Neolitický dům v lokalitě Skara Brae s původním kamenným nábytkem

Kamenný nábytek

Velmi zajímavým obydlím vzácně dochovaným i s původním vybavením je dům v lokalitě zvané Skara Brae na Orknejských ostrovech nedaleko Skotska. Vzhledem k přírodním možnostem této oblasti zde byly domy vystaveny celé z kamene. Kámen byl ale také využíván i k výrobě nábytku. Do dnešních dnů se dochovala kompletní kamenná police a další dílčí vybavení domu. Lokalita Skara Brae je ale spíše jakousi zvláštností, danou především svými možnostmi zpracování materiálů. Na takto malých ostrovech nikdy nemohl být dostatek dřeva na stavbu, proto musel být v maximální možné míře využíván kámen.

Těmito nástroji vyráběl člověk první nábytek

Dřevěný nábytek

Mnohem běžněji než kámen bylo jak na stavbu, tak na vybavení sídel, používáno dřevo. Ve starší době kamenné, nebo chcete-li v paleolitu, vytvořil člověk různé nástroje (sekyry, nože, pily, dřevěné paličky, škrabadla, šídla, jehly), kterými pak dřevo opracovával. Když se při rozdělávání ohně podařilo vytvořit otvor, vznikla tak možnost prvního pevného spoje. Díky těmto spojům mohly vznikat první stoličky. Snadným vyplétáním konstrukce proutím nebo i travou vznikly také první lehátka. Tito předchůdci dnešního nábytku se především díky skutečnosti, že naše fyziognomie je po tisíciletí neměnná, od těch současných nijak výrazně neliší. Nábytek v takové podobě, jakou známe dnes, byl používán již v kulturách starověku. O těch však až příště.
ab
ab
ab
ab
ab