Kategorie

Historie bydlení: Staří Římané, I. část

Už staří Římané byli zkušenými stavebníky a byli schopni postavit stavby, které bychom i dnes mohli označit za vkusné, účelné, s velkou řadou vymožeností, ke kterým lidé s respektem vzhlíželi prakticky až do moderní doby.
I s dobou tak vzdálenou nás pojí, aniž si to mnohdy uvědomujeme, některé styčné body. Za jeden z nich můžeme považovat obdobné typy obydlí, které známe i z dnešních dob.

Via Sacra na římském fóru

Bytová krize i ve starém Římě

Kdo by si myslel, že Římané stavěli pouze krásné paláce a velkoryse pojaté veřejné budovy, byl by na velkém omylu. I v antice bylo především ve velkých městech nutné řešit bytovou krizi. Řešení, které se osvědčilo tehdy i dnes, představovaly nájemní, tří- a čtyřpatrové domy, které byly určeny méně majetným Římanům. Movité vrstvy si ke svým městským domům pořizovaly i venkovské letohrádky, oázy klidu zasazené v přírodě, které v malém měřítku známe v podobě venkovských sídel, kam utíká moderní člověk i v dnešní době.

Forum Romanum: Vítězný oblouk Septima Severa v Římě

Základní typy bydlení

Pokud si uvědomíme rozlohu celé říše, její etnickou rozrůzněnost, lokální zvláštnosti a zejména dlouhý vývoj, který prodělala od archaických dob do pozdní antiky, nelze hovořit o jednotném typu bydlení, který by se v neměnné formě vyskytoval po celý dlouhý běh staletí. Přesto je možné rozlišit několik základních typů, které se s drobnými variacemi obměňovaly. Jednalo se o velkoryse postavené paláce ve městech, činžovní městské domy a luxusní stavby užívané pro odpočinek na venkově (pokud odhlédneme od jednoduchých a velmi prostých staveb nemajetného obyvatelstva či přechodných typů obydlí, jaké se vyskytovaly například v Egyptě). Když se zaměříme na obydlí na území dnešní Itálie, je třeba uvědomit si i odlišné podnebí, které umožnilo větší otevření staveb, jež nebyly vystaveny dlouhotrvající zimě a mrazu.
ab
ab
ab
ab
ab