Kategorie

Historie bydlení: Romantismus, 2. díl

Jak jsme se již zmínili v prvním díle, 19. století bylo obdobím návratu dávno zašlých časů. Zdánlivý středověk ovládl v období romantismu rovněž zámecké interiéry. I ty jsou však, přes nespornou snahu vyvolat dojem středověkého sídla, ve skutečnosti místnostmi 19. století.
Kroužené obrazce štukových žeber zdobí nikoliv klenby, ale ploché stropy. Na ty se stejně neorganicky přenášejí motivy seschlých sukovitých větví, typických pro pozdní gotiku. Do zámeckých interiérů, ale i exteriérů, proniká slohová nejednotnost. Vedle románských prvků je to především renesanční sgrafito, které se vedle fasád uplatňuje i ve vnitřních prostorách. Celé stěny jsou pokryty ornamenty provedenými střídáním hladké a drsné omítky. Místnosti romantických zámků, především knihovny, jídelny a prostory schodišť, jsou na stěnách i na stropech obkládány dřevem, a jsou proto temné. Typické je pro ně také velké množství řezeb a všemožných detailů. Vybavení komnat doplňují kožené přibarvované a zlacené tlačené tapety, podlahy pokrývají intarzované motivy kružeb a prvky erbů, vřetenová schodiště mají přebohatě vyřezávaná zábradlí.

Do interiérů se vrací dřevo

Romantické sběratelství

Romantismus, hledající inspiraci v dávnověku, je provázen sběratelstvím. I to se stává podnětem pro všelijaké napodobeniny. Není-li na trhu požadovaný starý předmět, ať nábytek, zbraň nebo zbroj, přichází na řadu kopie, opatřená nezřídka i starým letopočtem. Originály se tak v interiérech mísí s výrobky z 19. století. Vedle těchto napodobenin si však šlechta přenáší ze starých hradů a zámků celé dřevěné renesanční stropy, portály a obložení stěn, které se podle potřeby doplňují replikami chybějících článků. V Auerspergově zámku ve Žlebech tak nalézáme obložení z Tyrol a z dnes polského Malborku, ve středověku proslulého hradu řádu německých rytířů Marienburgu. Na Hluboké můžeme pro změnu obdivovat dřevěný renesanční strop z Českého Krumlova nebo strop ze zámku Schwarzenbergu v Bavorsku. Hrádek u Nechanic se pyšní stropy a portály z několika rakouských zámků a dokonce z Anglie. Zbraně, erby a malovaná hesla, figurální malby a zidealizované portréty předků na stěnách zámeckých interiérů mají navodit atmosféru dávnověku a vypravovat o starobylosti rodu. Na Žlebech tak nalezneme portrét Vincence Auersperga v oblečení ze 17. století.

V interiéru Hrádku u Nechanic nalezneme části stropu pocházející až z Anglie

Co na to velkopodnikatelé?

Romantismus, který je výsledkem myšlení staré feudální šlechty, však ovlivnil i jiné. Především je to nová šlechta, která v těchto časech přichází na scénu. Tito držitelé nových erbů s dosud nezaschlými barvami, včera ještě velkopodnikatelé, se snaží vyrovnat starobylým šlechtickým rodům. Takovým šlechticem je v našem prostředí podnikatel Špaček, který kupuje zříceninu gotického hradu Kokořína a v letech 1911 až 1918 hrad pozdně romanticky přestavuje. Špačka a celou jeho rodinu nalézáme na nástěnných malbách nad schodištěm. Velkopodnikatel i jeho blízcí jsou tu vyobrazeni v renesančních loveckých úborech.
ab
ab
ab
ab
ab