Kategorie

Historie bydlení: Estetické hnutí, 1. díl

Sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století vnesla v Británii a Americe do nábytkářského designu nový fenomén. Bylo jím estetické hnutí.
Každý předmět uměleckým dílem Snahou estetického hnutí bylo vytvoření kultu krásy. Každý předmět měl být uměleckým dílem. Designéři hledali inspiraci v nových technikách i historických slozích, aby vytvořili nový krásnější styl. Reformovaný gotický nábytek Moderní angličtí designéři v sedmdesátých letech 19. století navazovali nejprve na reformovaný gotický styl padesátých a šedesátých let. Základ těmto snahám položil již kritik novogotiky a autor nových jednoduchých gotických tvarů A. W. N. Pugin, zemřelý v roce 1852. Jeho strohé, nepřekombinované tvary nábytku, poukazovaly na pochopení základních principů gotických forem a konstrukcí. Návrat k rituálům V Anglii této doby působila Eklesiologická společnost snažící se o návrat k raným anglikánským církevním rituálům. Myšlenky společnosti ovlivnily i řadu britských architektů a designérů. Mezi ty nejpřednější patřili  George Edmund Street, William Butterfield a William White. Zájem těchto mužů se obrátil k masivním tvarům gotického nábytku 13. a 14. století. Robustní gotika Nábytek ovlivněný takovýmito tvary se nazývá robustní gotikou a vyznačuje se velkými rozměry, nezastřenou konstrukcí, architektonickými prvky masivních vystouplých sloupků a zkosených hran. Zdoben je geometrickými ozdobami a výrazným kováním. Malovaný nábytek Ožívá ale i zájem o gotický malovaný nábytek. Takový představili na Mezinárodní výstavě v Londýně v roce 1862 umělci, mezi které patřili Richard Norman Shaw, William Burges, John Pollard Seddon, Philip Webb nebo William Morris. 70. léta Takovýto reformovaný gotický styl položil základy uměleckým snahám sedmdesátých let. Klíčové pro toto období byly především dvě publikace, které ovlivnily celé Spojené státy i Británii. Byly to  Hints on Household Taste z roku 1868, jejímž autorem byl Charles Locke Eastlake a Gothic Forms Applied to Forniture, sepsaná v roce 1867 Brucem Jamesem Talbertem. Publikace zdůrazňovaly význam praktičnosti návrhu, konstrukce i dekorace, ale také čerpaly inspiraci z anglického lidového nábytku 17. století. Robustní reformovanou gotiku tak nahrazovaly jemnějšími a komerčně úspěšnějšími motivy.
ab
ab
ab
ab
ab