Kategorie

Historie bydlení: Doba secese

Slovo secese je odvozeno z latinského slova secessio, tedy oddělení, odštěpení. Vyjadřuje touhu mladé generace oddělit se od historického akademismu, který na konci 19. století skončil ve slepé uličce. Secese přináší osobité pojetí architektury – ke slovu se dostávají ornamenty, tepání, pestrý dekor.
Do našich zemí přináší secesi z Vídně ve druhé polovině 90. let 19. století architekt Bedřich Ohmann. Největšího rozmachu tento sloh u nás dosahuje na sklonku 19. století a v prvním desetiletí 20. století. Následně ustupuje moderně a kubismu. K nejvýznamnějším architektům období secese v naší oblasti patří Kamil Hilbert a Slovák Dušan Jurkovič, který čerpal zdroj inspirace především v lidové moravské a slovenské architektuře. Narozdíl od ciziny, kde se s úspěchem používají nové materiály, konstrukce a technologie, jako ocelový skelet a železobeton,  u nás se secese soustředí pouze na netradiční dekor.

Secesní zdobnost

Secese si  libuje v přemíře dekoru, převážně štukového. S oblibou využívá stylizovaných tvarů květin, listů a větviček vavřínů, lip, kaštanů. K nejvýraznějším abstraktním tvarům secese patří  vlnící se nestejně široký ornament, nazývaný pro podobnost s kouřem kouřová křivka. Zvláštní oblibě se těší kružnice a její výseky. Udává nezřídka tvar domovního štítu, daleko častěji ale okna, nebo jeho rámování. Snaha o líbivost je u secese zcela jasná. Dokládají to nejen ornamenty, ale i rovnocenné přiřazení dalších uměleckých disciplín k architektuře. Na secesních stavbách se zcela běžně setkáváme se sochařskou výzdobou a s reliéfy. Ty nezřídka znázorňují vlastenecké a národní náměty. Na průčelích i v honosných vstupních prostorách se neméně uplatňuje malba a mozaika. Používají se i různé skleněné a keramické doplňky, obklady, kachlíky, vejčité glazované prvky. Hojně se využívá zlacení, k průčelím se připojují ozdobné přesahující železné konstrukce říms se skleněnými deskami. Nad vstupy domů poskytují ochranu příchozím skleněné stříšky.

Secesní stavby

Secese se stejně jako v předchozím období uplatňuje v našich městech především na stavbách činžovních domů, peněžních ústavů, spolkových domů, výstavních pavilónů, nádražních budov a továren. K nejvýznamnějším secesním stavbám u nás patří budova Hlavního nádraží v Praze a pražský Obecní dům.

Secesní interiér

V secesním interiéru se v hojné míře uplatňuje štuková a malířská výzdoba. Stěny bývají obloženy mramorovými nebo dřevěnými obklady. Dveře jsou prosklené barevnými, leptanými a lazurovanými skly. Podlahy jsou pokryty ornamentální dlažbou. Na schodištích nacházíme bohatě tepaná zábradlí. Secesní jsou i lustry, zrcadla a řada jiných doplňků. V Anglii je pro toto sepjetí architektury s řemeslem sloh nazýván Arts and Crafts – umění a řemesla.
ab
ab
ab
ab
ab