Kategorie

Historie bydlení: Anglické hnutí Arts and Crafts

V minulém článku, ve kterém jsme se věnovali období secese, jsme se krátce zmínili také o anglickém hnutí Arts and Crafts. Dnes si o tomto fenoménu, který ovlivnil i naši architekturu, povíme více.
Zakladatelem hnutí Arts and Crafts se stává  William Morris (1834 – 1896), básník, člen bratrstva prerafaelitických malířů a socialista. Morrris se zajímá o jednotlivé obory užitého umění a jako zralý muž se jim také vyučí. V roce 1861 zakládá družstvo, které za účasti předních výtvarníků vyrábí kvalitní předměty bytového zařízení. Družstvo se po čtrnácti letech rozpadá, ale Morris v roce 1888 zakládá spolek s názvem Art Workers´ Guil, který pořádá výstavy pod názvem Arts and Crafts Exhibitions. A právě tyto výstavy dávají novému hnutí dodnes používaný název.

Umění a řemesla

Morrisovy počiny příliš nevynášejí, neboť kvalitní výrobky jsou drahé a nejdou na odbyt. Klestí však cestu spojení výtvarníků s výrobou. Jejich cílem je zajistit kvalitním umělcům uplatnění a spotřebitelům hodnotné zboží. Myšlenka nezapouští kořeny jen v Anglii, ale také například v Německu, kde jsou v Mnichově roku 1897 jako první založeny dílny Vereinigte Werstätten für Kunst und Handwerk . Brzo jsou podobné dílny zakládány i u nás.

Tvůrci hnutí

Okruh tvůrců hnutí Arts and Crafts je široký. K mladší generaci náleží například William Richard Lethaby (1857 – 1931), který jako ředitel školy Central School of Arts and Crafts v Londýně spojuje výuku uměleckou s výukou řemeslnou. Nejdůležitějším architektem hnutí je Charles Francis Annesley Voysey (1857 – 1941), který je především autorem celé řady malých rodinných domků. Všechny tyto jeho stavby jsou si navzájem podobné prostotou, která je v jejich případě ovšem záměrem. Domy mají být podle Voyseyho názorů světlé a jasné, střídmé a intimní. Obytné nevysoké místnosti jsou zařízeny jednoduchým tmavým nábytkem z dubového dřeva a jen tu a tam k nim přistupuje barevný koberec, váza či jiný solitér.

Kult malého domku

S hnutím Arts and Crafts přímo souvisí kult malého, v Anglii tradičního rodinného domku. Ideál venkova podněcuje v této době výstavbu celých vilových čtvrtí. Prvním zahradním městem se stává Bedford Park, budovaný  podle návrhu architekta Normana Shawa v létech 1876 až 1877 v blízkosti Londýna. Největší rozmach na zahradní města ale čeká až na úsvitu 20. století. Jejich výstavbu propaguje a často organizuje úředník britského parlamentu Ebenezer Howard. V roce 1904 tak začíná výstavba Letchworth Garden City u Londýna, následuje Hampstead Garden Suburb, Welwyn Garden City a jiné.

A co na to České země?

K šíření myšlenek Arts and Crafts u nás přispívá český překlad knihy M. H. Baillie-Scotta Dům a zahrada z roku 1910. Vliv hnutí se však neodráží jen v řešení rodinných domků, ale i ve ztvárnění činžovních domů, byť ty samy o sobě tehdejší anglické sídelní koncepci neodpovídají.
ab
ab
ab
ab
ab