Kategorie

Historie bydlení: Americký secesní nábytek

Periodické tiskoviny a značný nárůst nových časopisů měly zásadní vliv na šíření nového secesního stylu. Secese vítězně dobyla nejen celou Evropu, ale zanedlouho se ocitla i na americkém kontinentě.

Vítězné tažení

Nebyly to však jen noviny a časopisy, kdo šířil slávu nového stylu po světě. Aktivně se na propagaci secese podílely také mezinárodní výstavy, které umožňovaly seznámení s novým stylem nejširšímu publiku. Světovou výstavu v Paříži roku 1900 navštívilo více než 51 milionů lidí.
Další světové výstavy se konaly v Chicagu v roce 1893, v Turínu v roce 1902, v St. Louis roku 1904 a v Miláně v roce 1906. Nemalou roli sehrála také muzea, která začala secesní díla sbírat a vystavovat. Sbírky tak upozorňovaly na nový styl běžné spotřebitele.

Lidová kultura v popředí

A tak není divu, že secese se brzy ujala i ve Spojených státech amerických. zdejší umělci byli již dříve ovlivněni anglickým hnutím Arts and crafts, které ve zdejších podmínkách okořenili prvky lidového severoamerického umění.
Nejinak tomu bylo i v případě secese. Řada secesních návrhů vzešlých z prostředí Spojených států tak silně poukazovala na národní lidovou kulturu.

Arts and crafts vede

Vkus Spojených států a tvorbu zdejších designérů však nadále ovlivňovalo především hnutí Arts and crafts. Moderní tendence evropské secese ovlivnili jen několik amerických společností. Ve výrobcích těchto dílen se však secese zpravidla mísila se stylem Arts and crafts.

Výstředník z Bufala

Jedním z mála amerických umělců, jenž zařadili secesní tvary a prvky do své tvorby, byl výstřední designér Charles Rohlfs, jehož působištěm bylo Buffalo. Také jeho kusy nábytku byly navrženy v duch stylu Arts and crafts. Rohlfs však neváhal do tohoto stylu začlenit více křivek a ornamentů s přírodními motivy v duchu evropské secese.
 
Nábytek buffalského návrháře nepostrádá ani takové inspirace jako proplétající se motivy keltského umění, nebo kombinace gotických tvarů se secesním dekorem na povrchu.
ab
ab
ab
ab
ab