Kategorie

HELIOS: Specialista pro financování sluneční elektrárny, Úspory energie 1. díl

První speciální úvěr určený k financování fotovoltacikého systému, tedy sluneční elektrárny, uvedla na český trh Raiffeisen stavební spořitelna.

HELIOS od Raiffeisen stavební spořitelny

Helios je prvním speciálním úvěrem na českém trhu pro financování projektu fotovoltaického zařízení.  Parametry tohoto úvěru jsou zkomponovány tak, aby zcela vyhovoval potřebám těch klientů RSTS, kteří si chtějí pořídit fotovoltaickou elektrárnu (FVE) a při financování investice chtějí využít výhody úvěru ze stavebního spoření.

Výhody úvěru HELIOS

V čem spočívají ty zářné výhody úvěru Helios? Tím, co budoucí majitelé sluneční elektrárny jistě uvítají, je možnost odložení splátek. Splácet úvěr totiž mohou začít až po 6 měsících, tedy v době, kdy již bude jejich solární systém zkolaudován a bude jim přinášet jednak úspory na výdajích za elektřinu, jednak výnosy z prodeje přebytků elektřiny. Vedle toho má úvěr Helios výhodnou úrokovou sazbu, mohou jej čerpat stávající i zcela noví klienti RSTS i bez akontace a až do výše 500.000 Kč jej lze čerpat bez zajištění.

Přečtěte si více o přednostech úvěru Helios

Zelené úvěry RSTS pro úspory energií v domácnostech

Nyní navíc můžete úvěr Helios čerpat se všemi velkorysými bonusy, které nabízí Raiffeisen stavební spořitelna v rámci své akce Zelené úvěry RSTS. Zelený úvěr je každý úvěr z nabídky RSTS, který je čerpán na financování projektu směřujícího k úsporám energií v domácnostech. A protože podporovat  energeticky úsporná opatření znamená podporovat  moderní a kvalitní bydlení, reagovala RSTS svými Zelenými úvěry na přání a skutečné potřeby svých klientů. Zelené úvěry RSTS přináší komplexní, účinnou a velkorysou podporu financování úspor energií se zcela jednoduchými podmínkami a rychlým vyřizováním žádostí.

Úplná nabídka akce Zelené úvěry RSTS 

Výhody, které  přinesou Zelené úvěry RSTS

 • 3.000 Kč  ke každému Zelenému úvěru ve výši min. 300.000 Kč jako bonus od RSTS
 • Paleta možností využití je široká bez složitých omezení výběru dodavatele
 • Naprosto jednoduché podmínky a rychlé vyřízení žádosti
 • Zdarma poradenství specialistů (i pro dotační program Zelená úsporám)
 • Slevová karta Více domova ke každému zelenému úvěru, s níž lze čerpat i 40% slevy u partnerů projektu
 • Partneři Zelených úvěrů- renomované firmy ze všech oblastní energeticky úsporných opatření
 • K úvěru Helios např. získáte vypracování  autorizované realizační projektové dokumentace ZDARMA

Neplaťte elektřinu ČEZu, ať ČEZ platí Vám

Neopominutelnou výhodou vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) je to, že ze zákona získává její majitel  tzv. zelené bonusy za všechnu vyrobenou elektřinu, tedy i za tu, kterou sám spotřebuje. Zelený bonus je garantován po dobu předpokládané životnosti "výrobny elektřiny", přičemž u fotovoltaické elektrárny je tato doba stanovena na 20 let. Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může  výrobce elektřiny získat v rámci  systému podpory výroby elektřiny z obnovitelných  zdrojů (OZE). Váš místní distributor  elektrické energie Vám musí ze zákona  vyplácet zelené bonusy za každou Vámi vyrobenou kilowatthodinu, v případě, že zvolíte právě režim tzv. zelených bonusů. Elektřinu je možné vedle režimu zelených bonusů prodávat také v režimu výkupní ceny, který se ale hodí lépe pro větší a výkonnější projekty, než je domácí sluneční elektrárna. Režim zelených bonusů je vhodný právě pro rodinné domy a ty majitele FVE, kteří jejím provozem pokrývají primárně vlastní potřebu elektřiny a eventuální přebytky prodávají za tržní cenu.  Zelené bonusy se liší podle zdroje energie, každoročně je upravován a zveřejněn v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Kolik vynese solární elektrárna (FVE)?

Zelený bonus  pro fotovoltaiku na rok 2009 činí 11,91 Kč/kWh. Pokud by majitel FVE svou sluneční elektrárnu neměl a odebíral by elektřinu ze sítě dle běžného tarifu, platil by za 1 kWh 4,48 Kč. To znamená, že při cenách roku 2009 člověk s vlastní  sluneční elektrárnou  získá 16,39 Kč za každou kilowathodinu, kterou spotřebuje z vlastních zdrojů. Nespotřebované přebytky prodá za výkupní cenu energie na volném trhu, přičemž si ale musí aktivně sám vyhledat odběratele. Také výkupní cenu si s odběratelem sjedná sám. Počítejme např. se sjednanou cenou  1,075 Kč/kWh dle jednoho konkrétního projektu FVE realizovaného nedávno ve  ve středních Čechách. Pak tedy z každé nespotřebované kilowatthodiny z vlastní solární elektrárny, již prodá za tržní cenu obchodníkovi s elektřinou či konečnému zákazníkovi, získá  majitel FVE 12,98 Kč.

Vyplatí se vlastní fotovoltaická elektrárna?

Při současných cenách a státní podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů vyjde propočet návratnosti investice do vlastní domácí sluneční elektrárny velmi dobře. Vraťme se ke konkrétnímu příkladu zmiňovaného projektu FVE ve středních Čechách:

 • Pořizovací cena FVE  (výkonu 4,62 kWp) včetně instalace ....... 649.000 Kč,- (vč. DPH)
 • Prognóza roční produkce ....... 4.507 kWh

Za předpokladu, že polovina produkce pokryje vlastní spotřebu a polovina bude prodána za tržní cenu, vychází

 •  roční úspory+výnosy ....... 66 196,66 Kč.

Při prognóze meziročního růstu cen elektřiny na volném trhu o 6% a zeleného bonusu o 3% (což se ale samozřejmě nemusí naplnit), bude

 • návratnost této fotovoltaické elektrárny ....... 10 let.

(Zákonem daná maximální doba návratnosti je 15 let. Záleží tedy na technologii fotovoltaické elektrárny, kterou pro svůj domov zvolíte.)

 • Čistý výnos při provozu v dalších deseti letech pak činí 1 701 923 Kč.

Při minimální předpokládané době životnosti systému 20 let.

Na vlastní fotovoltaické elektrárně nezbohatnete, ale zisk přinese slušný

Tato suma samozřejmě poklesne o náklady na údržbu a pojištění systému i o navýšení při financování pomocí úvěru. I při odečtení těchto položek ale vychází domácí fotovoltaická elektrárna jako moderní řešení, které nejen, že povede k  významným úsporám v rodinném rozpočtu na výdajích za energie, ale dokonce bude rodinnou kasu nezanedbatelně plnit.

Přečtěte si více o konkrétním projektu fotovoltaické elektrárny: Vyplatí se vlastní sluneční elektrárna?

Foto: Zelené úvěry RSTS
DOMOV Gold Power, partner projektu
Archiv redakce portálu Svět bydlení
ab
ab
ab
ab
ab