Kategorie

Harmonické bydlení podle feng-šuej

Učení feng-šuej pochází z Číny a vychází z vědomého utváření všeho, co nás obklopuje, tedy našeho okolního prostředí. Vše, co nás obklopuje, také žije, a proto i náš dům či byt musí být dobře zásoben energií. Naším bytem či domem, stejně jako naším pracovištěm, by měla bez překážek proudit životní energie zvaná čchi.
 
Feng-šuej se zabývá „duší“ domu. Tím, jak jeho půdorys, vybavení, barvy a vůbec všechno, co se v domě nachází, působí na psychiku a zdraví člověka. Zároveň však přináší nové možnosti řešení, které mají obyvatelům přinést do života více harmonie a rovnováhy.

Co je to vlastně feng-šuej

Podle učení feng-šuej má na kvalitu života obyvatel vliv už samotné umístění domu dole v údolí, nebo naopak nahoře na vrcholu kopce. Nahoře na kopci je člověk ovlivňován větrnou a neklidnou energií čchi. Naproti tomu v údolí se setkáme spíše s pocitem stísněnosti, mlhou či vlhkostí.
 
Proto ani jedna z těchto variant není ideální a nejvhodnějším řešením je najít kompromis. Volba pozemku je podle feng-šuej důležitým rozhodnutím, protože na něm prožijeme možná mnoho příštích let.
 
Obyvatelé starých kultur proto dokonce doporučovali strávit na pozemku, na němž jsme se rozhodli stavět, několik dní a nocí. Při výběru bychom měli zohlednit také okolí našeho budoucího obydlí. Měli bychom se například přesvědčit, zda sem nedoléhá hluk, v jaké vzdálenosti bydlí naši budoucí sousedé, jestli jsou v okolí plánovány ještě další stavební projekty (například stavba silnice) a podobně.
 
Učení feng-šuej však neopomíjí ani samotný tvar pozemku. Upřednostňuje přitom harmonické a uzavřené tvary, jako například čtverce a obdélníky, před neforemně či příliš jednostranně tvarovanými pozemky, které mohou způsobovat energetické turbulence.
 

Domov podle feng-šuej

Velký význam v učení feng-šuej je přičítán identifikaci s místem, na němž člověk žije. V místě, kde žijeme, se totiž musíme skutečně cítit doma. Tato identifikace je základním předpokladem pocitu duševní harmonie.
 
Domov by podle feng-šuej měl být „pokladnicí důležitých věcí“. Proto toto učení klade velký důraz na úklid a zbavování se všeho nepotřebného. Měli bychom být obklopeni jen těmi věcmi, které nám skutečně způsobují radost. Ostatních věcí je žádoucí se zbavit.
 
Nejvíce jich asi najdeme ve svém šatníku, kde mnohdy nacházíme kusy oděvu, které jsme neměli již více než rok na sobě, nebo v knihovně, v níž stále narážíme na knihy, ke kterým se stejně už nikdy nevrátíme.  Feng-šuej směřuje ke světlému, vzdušnému a čistému bytu. Smýčení bytu není nutno přehánět, postačí běžný pravidelný úklid.
 
Neměli bychom ovšem zapomínat na místa, kde se obvykle usazuje prach (pod postelemi, na skříni, za knihovnou apod.) Také je potřebné pravidelně větrat matrace. Udržování čistoty totiž podporuje tok energie.
 
 

Čistota a harmonie

Nejde však jen o čistotu vnější. Neméně důležité je také dbát na hygienu duševní. Proto bychom si měli osvojit některou z technik duševní očisty a pravidelně ji v praxi provádět. Zanedbaná duševní hygiena totiž může být příčinou toho, proč nápravné prostředky feng- šuej v praxi nefungují tak, jak bychom očekávali.
 
Dostáváme se k otázce samotného zařízení bytu. Zde bychom podle pravidel feng-šuej měli dbát především na to, aby vzájemně ladily proporce v prostoru a v poměru jednotlivých předmětů. Například velká tmavá skříň v malém pokoji určitě nepřispěje k dobré atmosféře celé místnosti a bude vzhledem k velikosti pokoje působit disharmonicky. Takováto disharmonie potom bude příčinou neladu i v psychice obyvatel. Feng-šuej klade především důraz na hledání rovnováhy a symetrie.
 
Bezesporu důležité je rovněž hledat a nacházet vlastní identitu a umět ji také vyjadřovat. Část našeho já mohou například odrážet předměty z jiných časových období nebo kultur (například vzpomínka na část života strávenou v cizině). Nemohou ale vyjadřovat celé naše já. Proto je podle feng-šuej stále trvajícím úkolem každého z nás nalézat a vytvářet svůj osobní styl.
 
Podle autorů knihy Harmonické bydlení s feng-šuej si můžeme zkrátit cestu plnou zkoušek a omylů, pokud „dokážeme skutečně bydlet podle vlastních potřeb“. Vyhneme se tak problémům, které jsou často spjaty se stěhováním či přestavováním. Stejně tak se můžeme vyvarovat i chybným a zbytečným finančním investicím.
 
Zdroj informací: Meyer, H., Sator, G., Harmonický život s feng-šuej, 1. vyd. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar, 2006
Fotografie - produkty firmy Casa Mia
ab
ab
ab
ab
ab