Kategorie

Gabion - tak trochu zvláštní zeď

Všichni známe kameny úhledně poskládané v drátěné kleci. Hlavně motoristé se s nimi setkali okolo nově budovaných silnic, kde lemují krajnice či zpevňují svahy. Suché zdi zvané gabiony, kromě průmyslového využití, již nalezly cestu do bytové a zahradní architektury.
Gabion je sice slovo francouzského původu, ale je převzaté z původně italského výrazu gabia - klec. Zjednodušeně řečeno jeho význam představuje hradební proutěný koš, užívaný ke stavbě opevnění. Vývoj gabionů, tak jak je známe dnes, se udál přibližně před sedmi tisíci lety na březích Nilu, kde rohože tkané z rákosu zabraňovaly šíření půdní eroze. Později byl tento ekologický vynález zdokonalen do podoby hradebního koše tvaru válce, naplněného pískem. Nesloužil však k ochraně přírody, ale stal se účinným obranným i útočným vojenským prvkem. Tyto koše byly extrémně odolné a byly schopné chránit vojáky před mušketou a dělovou koulí. V jiném případě se koše plnily vlnou a slámou, které se zapálily a valily po svahu do řad protivníka.

Chrání, ale také zdobí

Současné využití gabionů se vrátilo k prapůvodní myšlence – ochraně krajiny i člověka před přírodními vlivy jako mobilní protipovodňové hráze, dále při úpravě a rekultivaci hrází, břehů vodních toků a rybníků, nebo při úpravě svahů, které jsou nebezpečné z hlediska sesuvu. Zahradní architektura v gabionech objevila nový stavební prvek pro opěrné zdi, ploty, závětrná zákoutí a schody. Gabiony si úspěšně razí cestu rovněž v bytové architektuře, kde se v menší míře dají využít jako moderní kubisticky pojatý exteriérový, ale také interiérový (viz fotogalerie ke článku) element.

Stavba gabionu má svoje pravidla

Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát. Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.
Úprava podloží Vlastní montáži předchází nezbytná úprava terénu - zhutnění podloží a srovnání základové spáry do předepsaného sklonu. Výhodné pro přípravu základové spáry je použití gabionových matrací, které se snadno přizpůsobí reliéfu podloží.

Pravé úhly

Rozměr konstrukce je možné přizpůsobit ustřižením modulové sítě o počet řad podle potřeby. Samozřejmě, že není problém vyřešit pravoúhlé lomení gabionů jedním ze tří způsobů: buď natočením košů kolem styčné hrany, vložením speciálního prvku nepravidelného tvaru nebo zasunutím košů do sebe.

Výhody gabionových konstrukcí: rychle a levně

Nespornou předností gabionů je suchá montáž, přírodní vzhled, variabilnost použití, vysoká zvuková pohltivost, vodopropustnost a finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím. Cena čtverečního metru sítě o velikosti ok 100x100 mm vyjde na 69,50 Kč. Počítáme-li náklady na krychli o straně jednoho metru, vyjde cena gabionu zhruba na pět stovek, včetně doplňkového montážního materiálu jako jsou spojovací spony, spirály a montážní drát. Gabionové systémy umožňují rychlou výstavbu ekologických, kompaktních a vysoce odolných stavebních konstrukcí, jakými jsou opěrné a protihlukové zdi, obkladní zdi či architektonické prvky pro exteriér a interiér. Pro výplň se používají různé druhy materiálu od kameniva přes zeminu, drcený beton až po recyklovaný stavební materiál. I když jsou gabiony i matrace lehce a rychle sestavitelné, přesto nelze stavbu podceňovat. Dozor geotechnika  či odborná montáž jsou z hlediska pozdější bezpečnosti naprostou nezbytností.

Gabion zelený a kvetoucí

Jakákoli zeleň plochu gabionu zjemní a dotáhne stejně jako výsadba na klasické suché zdi. Škvíra se mezi kameny vyplní zeminou a do „kapsy“ se vsadí rostlinka. Pro snazší ujmutí se doporučuje zabalit kořeny sazenic do mechu nebo kořenový bal vložit do silonové punčochy a takto zpevněný bal vložit do štěrbiny mezi kameny, kde dosypeme zeminu podle potřeby. Zabráníme tím vyplavování zeminy a umožníme snazší ujmutí sazenic. U paty zdi se dobře uplatní nízké i vyšší rostliny: rozrazily, mateřídoušky, zvonky, řada druhů okrasných trav, jehličnany a do štěrbin plazivé tařice a rožce, nizoučké osivky, tařičky a netřesky, hvozdíky a rozchodníky. Rostlin, jimiž můžete gabion osázet, je skutečně mnoho a záleží jen na vás, jakou kombinaci zvolíte.
ab
ab
ab
ab
ab