Kategorie

František Kupka-Čtyři příběhy bílé a černé

17. 2. – 25. 4. 2010, Grafický kabinet Domu umění(vernisáž 16. února v 17 hodin).

Ostravská výstava Františka Kupky

Jeden ze světově nejuznávanějších českých výtvarníků, František Kupka, vytvořil v roce 1926 v Paříži cyklus dřevorytů s názvem „Čtyři příběhy bílé a černé“. Jedná se o díla, rozdělena do čtyř obsahově sjednocených souborů, čítajících dvacet pět samostatných listů, v nichž autor s nevšední invencí zpracovává nefigurativní motivy pomocí geometrizujících tvarů. Na počátku každého cyklu vytváří výchozí grafický list, který se stává pro dalších pět dřevorytů daného souboru nosným, přičemž autor na dané téma vytváří příbuzné variace. Po technické stránce František Kupka zcela záměrně využívá dřevoryt, v němž je omezen na práci s pouhými dvěma barevnými tóny – černou a bílou. Cíleně se tak vzdává barevnosti, která je pro jeho obrazovou tvorbu typická, aby se mohl plně soustředit na kompoziční a tvarové prvky. Cyklus „Čtyři příběhy bílé a černé“, pocházející se sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě, je považován za nejvýznamnější grafické dílo tohoto světově uznávaného autora, objevitele abstraktní malby – tvorby, která způsobila v kontextu moderního výtvarného umění naprostou revoluci zcela odlišným zachycování reality. Ostravská výstava bude doplněna o doprovodné přednášky, v nichž se zájemci mohou detailněji seznámit se životem a dílem tohoto autora, rodáka z Opočna, který většinu svého života prožil v Paříži.
Info, foto: GVUO, www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab