Kategorie

Filtrací vylepšíte kvalitu vody

Pitnou vodu u nás máme prakticky všude. Je ale také všude stejně kvalitní? Pokud máte o té své pochybnosti, je čas s tím něco udělat.

Kvalita vody se dá zlepšit

Ne ve všech městech České republiky je voda stejná. V některých částech republiky, například na Krnovsku či Albrechticku, má voda z kohoutku vynikající chuť a hlavně kvalitou se téměř rovná balené kojenecké vodě. Jiná města se takovou vodou pochlubit nemohou. Přesto si lidé svoji vodu mohou upravit tak, aby měla prvotřídní kvalitu. Část populace je i v dnešní době odkázána na studny. I v nich však může být voda závadná.
 
 

Pomůže filtr

Voda, která se zdá být bezproblémová, může obsahovat závadné dusičnany, jež jsou nebezpečné zejména pro dětský organismus. Z tohoto důvodu je horní limitní hranice pro dětskou populaci doporučována do 15 mg/l. Dusičnany lze odstranit za pomocí filtru se speciální iontoměničovou náplní. Voda, zejména ze studní, může obsahovat železo. Ve vodě může být vidět rezavý zákal a sediment. Ten se může projevit třeba až po ohřevu vody.
 
Takovouto vodu nelze používat ani pro užitkové účely, neboť sloučeniny železa této vody se usazují v trubkách a pomalu je ucpávají. Obdobné to je s manganem, který na vodě vytváří mastné skvrny. Odstranění železa a manganu se provádí průtokem vody přes filtr se speciální náplní. Volba náplně závisí nejen na obsahu železa a manganu, ale též na dalším chemickém složení vody.
 
 

Druhy filtrace

Mechanická filtrace zbaví vodu pevných látek (jíl, písek, bahno) Písková filtrace zachytí jemné mechanické nečistoty. Vodu zbaví zákalu, který způsobují mikroskopické částice.
 
Filtrace aktivním uhlím z vody odstraní většinu látek organického a některé látky anorganického původu (těžké kovy, pesticidy apod.) Dokáže vodu zbavit nepříjemných pachů chlóru a zlepšuje chuť upravené vody.
 
Alkalizace vodu obohacuje o vápník a hořčík. Dokáže snížit agresivitu vody a zároveň zvýší její pH.
 

Jak dobře vybrat filtraci pro studny

1 Nutný je profesionální přístup k problému úpravy vody. Vyplatí se zadat svůj problém odborné firmě, která poskytuje za technologie maximální záruky.
 
2 Je velice nezbytné, aby okolí studny bylo čisté a nikterak znečišťované.
 
3 Rozbor vody. Je nutné, abyste znali kvalitu své vody a její nežádoucí účinky před tím, než je budete chtít odstranit. Podle typu znečištění a laboratorního rozboru lze zvolit vhodný druh filtru.
 
4 Neexistuje univerzální filtr, jenž dokáže z kapaliny o neznámém složení vyrobit vodu.
 
5 Filtr versus kapacita. Filtr musí bezpodmínečně vyhovovat kapacitám a potřebám. Průměrná spotřeba vody na osobu se pohybuje v rozmezí 150 až 250 litrů denně, pitné vody 2 až 5 litrů denně.
 
6 Hygiena a bezpečnost práce filtrace. Zásadně si vybírejte pouze filtry, které jsou schváleny k používání pro pitnou vodu dle platných norem. Zvažte, zda si dokážete filtr namontovat sami. V případě nejistoty vyhledejte odborníky.
 
7 Filtr vyžaduje svoji pravidelnou kontrolu a údržbu spočívající hlavně v promytí filtru. 
ab
ab
ab
ab
ab