Kategorie

Expo 58 po padesáti letech: stále inspirativní architektura

Od 9. dubna do 9. května v Pražském domě v Bruselu a následně od 14. května do 21. září v Galerii hlavního města Prahy - Městské knihovně bude k vidění výstavní projekt Bruselský sen –Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let.
Výstava Bruselský sen je členěna do dvou částí. Po úvodu přibližujícím dobové klima s dozvukem stalinisticko-gottwaldovského teroru přiblíží první část výstavy samotné EXPO. Atmosféru a ideje panující v roce 1958 v Bruselu věrně zhmotnily Atomium (skulpturální stavba pracující s tvaroslovím dobově aktuální atomové tematiky) a Le Corbusieurův pavilón firmy Phillips. Těžištěm této části však budou zejména archivní materiály, snímky našich předních fotografů i autentické exponáty dokumentující podobu a úroveň Československého pavilonu.
Druhá část výstavy je zaměřena na životní styl 1. poloviny 60. let, který v mnoha oblastech znamenal obrat (rozšiřování televize a médií, emancipace, domácí spotřebiče, nové způsoby trávení volného času atd.). Vystaveny budou špičkové realizace z oblasti užitého umění a průmyslového designu i ukázky z běžné produkce. Vedle fotografií zde ve větší míře promluví dobová umělecká díla. Hledání obrysů tzv. bruselského stylu proběhne v jednotlivých oblastech od architektury, výstavnictví přes obory užité tvorby (sklo, porcelán, keramika, textil, nábytková tvorba, grafický a průmyslový design). Důležité místo zaujímá soubor nábytku, textilií, skla a porcelánu, který úspěšně prezentoval Československou republiku na XII. trienále užitého umění v Miláně v roce 1960.
 
Umělecká díla a podobu československé expozice a celého EXPO 58 pak přiblíží i několik projekcí z dobových filmů, o osobním významu EXPO promluví dokument připravený z výpovědí aktérů a pamětníků. Dokumentární filmy přiblíží ve druhé části výstavy i atmosféru počátku 60. let a témata vztahující se ke sledovaným uměleckým odvětvím.
 
Pořadateli projektu Bruselský sen jsou Arbor vitae societas, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Národní technické muzeum. Architektonické řešení zpracovalo studiu Olgoj Chorchoj, grafický koncept Robert V. Novák, který je zároveň autorem grafické úpravy všech publikací, které k výstavě vycházejí. Vedle obsáhlého katalogu, na jehož přípravě se podílí tým dvanácti autorů a který by měl postihnout fenomén československé účasti na EXPO 58 z mnoha pohledů a zároveň připomenout design počátku 60. let, vychází i trojjazyčný průvodce výstavou pro zahraniční návštěvníky. Bruselský sen doplní pestrý doprovodný program. Aktuální informace a kompletní nabídka pro návštěvníky budou zveřejněny na www.arborvitae.euwww.expo58.info.
ab
ab
ab
ab
ab