Kategorie

Evropská města v grafice 15. -19. století

3. června 2008 zahájila svoji činnost Slezská galerie v Ostravě, která se nachází v prostorách Slezskoostravské radnice. Až do 3.srpna zde návštěvníci mohou zhlédnout unikátní výstavu grafických vyobrazení, map a plánů měst od 15. do 19. století.
 
K vidění jsou zde ojedinělá dobová vyobrazení měst či městských částí, jak je zachytili umělci a kartografové daného historického období.
 
Součástí vyobrazení pak často bývají výjevy z každodenního života tehdejších obyvatel. Častým námětem jsou například přístavy a činnosti s nimi spojené.
Vyobrazení bývají doplňována o erby příslušných měst, zachycovány jsou také postavy mytologické či náboženské.
 

Od Bosporu až po Velkou Británii

Ve Slezské galerii se vám představí celkem 120 rytin znázorňujících na 90 evropských měst. Výstava nám zprostředkovává jakési malé putování Evropou počínaje Bosporem a konče Velkou Británií.
 
Naskytnou se nám zcela neotřelé pohledy na Varšavu, Berlín, Atény, Řím, Prahu, Moskvu nebo Londýn.
 
Některé obrazy zachycují historické události, které se v daných městech odehrály. Jsou to především významné bitvy. V této souvislosti připomeňme například vyobrazení válečné Prahy roku 1757.
 
Výstavu zajímavě doplňují také papírové modely významných staveb nacházejících se ve znázorněných městech.
 
Vzhledem k tomu, že výstava je uspořádána v Ostravě, nesmí chybět ani pohledy na Moravskou Ostravu 19. století. Díky těmto vyobrazením si můžeme udělat představu o tom, jak se severomoravská metropole vyvíjela v době své nejrapidnější industrializace a následné urbanizace.
 
Výstava byla připravena ze sbírek Muzea architektury v polské Vratislavi a dále doplněna o díla ze sbírek Ostravského muzea.
 
Na závěr ještě připomeňme, že ve Slezské galerii také našla své místo barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
 
ab
ab
ab
ab
ab