Kategorie

Evropská komise navrhla zakázat prodej teploměrů se rtutí

Evropská komise poukazuje na to, že rtuť a její sloučeniny jsou vysoce toxické pro člověka, ekosystémy a volnou přírodu .
Po uvolnění do odpadového řetězce se rtuť může přeměnit na dimethylrtuť, což je její nejtoxičtější forma. Dimethylrtuť se soustřeďuje zejména ve vodě. V ohrožení jsou lidé, jejichž strava obsahuje vysoký podíl ryb a plodů moře (především v přímořských oblastech Středomoří). Evropská komise proto navrhla zákaz prodeje rtuti v nových lékařských a pokojových teploměrech, barometrech, tonometrech, manometrech a sfygmometrech. Cílem této iniciativy je omezit průmyslovou spotřebu rtuti a urychlit její nahrazení. Komise předpokládá, že zákaz rtuti v teploměrech povede k výraznému snížení rtuťových emisí. Podle návrhu budou také sjednocena pravidla prodeje měřicích přístrojů obsahujících rtuť na vnitřním trhu, neboť současná pravidla platná v jednotlivých členských státech se vzájemně liší. Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů
ab
ab
ab
ab
ab