Kategorie

EU uvalila vyšší cla na korejské chladničky

Se zpětnou platností k dubnu tohoto roku budou korejské chladničky typu side-by-side podléhat zvýšeným celným omezením. Tímto rozhodnutím reagovala EU na nedovolené cenové podbízení ze strany jejich výrobců. Opatření se týká značek Daewoo a LG, v účinnosti bude celkem pět let.
Zavedení antidumpingových cel je logickým vyústěním patnáctiměsíčního šetření Evropské komise, které započala již loni na podnět společnosti Whirlpool. Komise dospěla k názoru, že v minulosti skutečně docházelo k cenovému podbízení ze strany korejských výrobců, které mělo negativními dopady na průmysl EU. Následovalo zavedení celní přirážky pro dovoz chladniček side-by-side, a to ve výši 12,2 % pro společnost LG a 3,4 % pro společnost Daewoo. U společnosti Samsung, která byla rovněž předmětem šetření, se dumpingové praktiky ve větší míře prokázat nepodařilo.

Chladničky typu side-by-side jsou kombinované chladničky/mrazničky s vysokým obsahem (nad 400 litrů) a nejméně dvěma dveřmi vedle sebe

Cla prý nejsou dostatečná

„Rozhodnutí EU představuje pro naše průmyslové odvětví důležitý mezník,“uvedl k věci Marc Bitzer, prezident Whirlpool Europe. „Ukazuje totiž, že naše aktivity proti škodlivým a nezákonným obchodním praktikám korejských dovozců stavěly na reálném základě. Korejským výrobcům je zároveň vyslán signál, že nekalá soutěž nebude v Evropě tolerována.“  Bitzer však zároveň vyjádřil nespokojenost s výší zavedených přirážek, která jsou podle něj příliš nízké.
ab
ab
ab
ab
ab