Kategorie

Elektrosmog v našich domovech

Elektrosmog je všudypřítomný. Setkáváme se s ním v zaměstnání, ve veřejných institucích, na ulici i doma. Jeho působení nemůžeme zabránit; pokud však budeme dodržovat určitá pravidla, můžeme jeho působení v domácnosti výrazně snížit.
Přírodní elektrická a magnetická pole jsou na Zemi od samého počátku. Jedná se například o magnetické pole Země, sluneční záření nebo elektrická pole vznikající při bouřce. Moderní doba plná techniky s sebou přináší také čím dál více umělých elektrických polí. Umělá elektrická, magnetická nebo elektromagnetická pole vyzařují z vysokonapěťového vedení, z rozhlasových vysílačů, mobilních telefonů nebo všech elektrospotřebičů. Vliv na lidský organismus není ještě důkladně prozkoumán a výsledky vědeckých bádání se rozcházejí, což na klidu obyvatelstva nepřidá. Elektrosmog nevidíme ani necítíme, ale přesto na nás působí.

Co je elektrické pole

Elektrické pole vzniká okamžikem, kdy přístroj zapojíme do zásuvky. Nezáleží na tom, zda je přístroj vypnutý či zapnutý. Elektrické pole vytváří napětí, které se měří ve voltech. Napětí v našich domácích zásuvkách je 230 voltů.

Co je magnetické pole?

Pokud přístroj zapneme, protéká jím a vedením elektrický proud, který měříme v ampérech. Tímto průtokem proudu vzniká kromě elektrického pole také magnetické pole. Čím více proudu protéká, tím je magnetické pole silnější.

Co je elektromagnetické pole?

U vysokých frekvencí nad 30 kHz od sebe nelze odlišit elektrická a magnetická pole. Jedná se o elektromagnetické pole, které se šíří prostorem ve vlnách. U mobilních telefonů se tyto elektromagnetické vlny vyrábějí záměrně, neboť se využívají k přenosu informací.

Jaký vliv má elektrosmog na zdraví člověka?

Dlouhodobé působení elektrosmogu může mít za následek narušení funkce svalů, srdce a nervů. Je vědecky prokázáno, že elektrická pole mají negativní vliv na funkci kardiostimulátorů. Někteří vědci varují, že nadměrné vystavování se elektrickému poli může mít za následek snížení imunity, snížení tvorby hormonu melatoninu, vznik nádorového bujení nebo leukémie u dětí. Mnohé pokusy ukázaly, že jedinci citliví na elektřinu mohou reagovat již na slabá elektrická pole bolestmi hlavy, poruchami spánku, srdečními a oběhovými potížemi nebo depresemi. Jak snížit rizika působení elektrosmogu?
  • od elektropřístrojů si udržujeme dostatečnou vzdálenost (u novějších postačí již 30–100 cm, u starších 150–200 cm)
  • nepřeháníme volání mobilním telefonem
  • při nepoužívání přístroj odpojíme od zdroje napětí
  • volíme přístroje s málo intenzivním zářením
  • V těsné blízkosti elektrospotřebičů se pohybujeme co nejkratší dobu
V domácnosti na nás působí elektrosmog ze všech stran. Silná elektromagnetická pole vyzařují například teplomety, akumulační elektrická kamna, automatická pračka, myčka nebo mikrovlnná trouba. Nejnovější přístroje jsou dnes již většinou dobře odstíněné, přesto je však dobré udržovat se od nich ve vzdálenosti nejméně 30 až 100 cm. Pozor na telefony určené k hlídání dětí. U nich vznikají nízkofrekvenční i vysokofrekvenční pole. Doporučená vzdálenost od ústředny je 1,5 až 2 metry.

Odpojení přístroje ze sítě, nejbezpečnější řešení

Přístroje, které jsou trvale připojené do sítě elektrického napětí, nejenže spotřebovávají elektrickou energii, ale navíc vytváří i škodlivé elektrické pole. Nejhorší jsou přístroje s transformátorem. Opatrní buďme zejména v dětských pokojících a ložnicích. Zcela nevhodné je umístění radiobudíku na noční stolek přímo u hlavy. Do prostor, kde se spí, nepatří ani televizory.  Že nejde o planá varování dokazuje německá vláda, která doporučila nepoužívat v domácnostech bezdrátové internetové připojení Wi-Fi – bezpečnější je připojení kabelem.

Jak je to s mobilními telefony?

Každou chvíli si můžeme přečíst výsledky některého z provedených výzkumů, jaký vliv má používání mobilního telefonu na lidský organismus. Není jednoznačně prokázáno, jaký konkrétní vliv mobily na člověka mají, zřejmé však je, že na něj působí. Při nákupu telefonu si vybíráme telefon s minimálním vyzařováním. Řídíme se podle hodnoty SAR, která udává, jaké množství elektromagnetického záření mobilního telefonu se v hlavě promění v teplo. Při telefonování proto raději držíme telefon dál od ucha, při volání v autě používáme handsfree. Potom máme obě ruce volné a je to pro nás příznivější i z hlediska působení záření.
ab
ab
ab
ab
ab