Kategorie

Dýcháte doma čistý vzduch?

Čističky vzduchu dokáží při procesu filtrování vyčistit vzduch od škodlivých částic. Zachycují zvířecí chlupy, ničí choroboplodné zárodky, plísně, viry, bakterie, dokáží pročistit vzduch i od nepříjemného tabákového kouře.

V každém metru krychlovém našich interiérů se nachází miliardy neviditelných částic, které ohrožují naše zdraví. Jedná se zejména o pyly, výkaly roztočů, viry a bakterie. Ani pravidelný úklid, vysávání a utírání prachu nás tohoto problému nezbaví.

Dýchání je život

Během čtyřiadvaceti hodin projde naším tělem asi patnáct kilogramů vzduchu, který načerpáme během dvaceti tisíců nádechů. I přes dodržování pečlivé hygieny a pravidelného větrání není v lidských silách zbavit se škodlivin obsažených v ovzduší. Nejvíce postiženi jsou obyvatelé velkých měst a průmyslových oblastí. Následky znečištění jsou alarmující. Více než čtvrtina populace trpí různými alergiemi, ekzémy nebo astmatem.

Účinnost čističek vzduchu

Kvalitní čistička vzduchu by měla zachytit alespoň osmdesát procent prachu. Dnešní přístroje s šesti až osmi filtry splňují toto kritérium téměř na sto procent. Podíl částic plísní se snižuje o sedmdesát procent a podíl bakterií až o třicet procent. Podle rozlohy filtrovaného prostoru vybíráme přístroj s takovým výkonem, aby za hodinu stačil přefiltrovat celkový vzduch v místnosti alespoň jeden a půlkrát.
 

Mobilní a snadno přenosná

Aby čistička vzduchu plnila svoji funkci, měla by být mobilní. Čističky s výkonem 300 – 500 m3 za hodinu mají obvykle hmotnost do dvaceti kilogramů. Na trhu se objevují přístroje na postavení nebo na zavěšení. Přístroj není vhodné umísťovat přímo na podlahu, zejména není-li podlaha zcela čistá. Přístroj by se neměl instalovat přímo u oken dveří, ani u zdrojů tepla. Měl by být umístěn zhruba uprostřed místnosti. Proud čistého vzduchu by měl směřovat do oblasti obličejové části uživatelů.
 
 

Ionizátor

Moderní čističky již často nabízejí funkci ionizace vzduchu. Přístroj obohacuje vzduch o anionty – záporné ionty, které k sobě přitahují kladně nabité částice pylu, prachu, kouře a dalších nečistot. Tyto částice se usadí na elektrodě, odkud je můžeme snadno vysát.
V minulosti se objevily zprávy o negativním působením ionizátorů, které při své činnosti produkují i nebezpečný ozon. Výsledky provedených výzkumů však ukázaly, že ozon by působil na člověka nebezpečně pouze v případě, že by se člověk zdržoval dlouhodobě v bezprostřední blízkosti čističky.
 

Výměna filtrů

Při výběru čističky vzduchu dbáme na to, aby její obsluha byla co nejjednodušší. Jednotka by měla sama signalizovat potřebu výměny filtru. Samotná operace výměny filtru by měla být co možná nejsnadnější. Vzhledem k tomu, že filtr je potřeba měnit několikrát do roka, je dobré informovat se předem na cenu filtrů. Pokud bychom nechali v přístroji starší, od nečistot zčernalý filtr, poznáme to zejména na zvýšené hlučnosti ventilátoru. Při čištění a výměně filtrů vytáhneme vždy přístroj ze sítě elektrického napětí.
 

Tipy a rady pro správné fungování

V době, kdy v místnosti zapneme čističku vzduchu, nesmíme větrat. Důkladně zkontrolujeme, zda jsou zavřená okna i dveře.
Účinek čistění vzduchu se projeví až po několika hodinách. Nemá tedy žádný význam zapínat přístroj pouze krátkodobě.
Zhruba hodinu po vypnutí přístroje se hodnoty látek obsažených ve vzduchu vrací k původním hodnotám.
Nejlepším řešením je naprogramovat jednotku, aby se spouštěla v pravidelných několikahodinových cyklech několikrát za den, zejména v době, kdy je prostor maximálně využíván.
ab
ab
ab
ab
ab