Kategorie

Dvougenerační domy ztrácejí na oblibě. Jak dnes mohou bydlet senioři?

Moderní doba si žádá stylový přístup k životu. Myslíte si však, že se to týká jen mladší generace? Omyl. Dnes je v České republice 23 % seniorů ve věku nad 60 let a jejich počet neustále poroste. Většina z nich žije v domácnostech, které nesplňují nároky na pohodlné a bezpečné bydlení, a změna je proto nutná.

Více generací pod jednou střechou?

V 19. století bylo naprosto běžné, že více generací žilo společně v jednom domě. Dnes život s rodiči nebo prarodiči pod jednou střechou volí poměrně málo mladých rodin. Senioři pak ve svých velkých vícegeneračních domech zůstávají sami. Na jejich údržbu a nutné opravy jim schází síly i finance. Nároky na bydlení se navíc s přibývajícím věkem mění, a to co nám vyhovovalo ve 30 nebo 50 letech, nemusí odpovídat našim potřebám kolem sedmdesátky. Podle dostupných informací se také zvyšuje počet seniorů žijících v panelových domech na sídlištích. Postupně se stávají jejich převládajícími obyvateli a ani zde nebývají vhodné podmínky pro život starších lidí.

Domy pro seniory? Ano, ale jejich počet nestačí.

Seniorům, kteří nejsou schopni se o sebe stoprocentně postarat sami, pomáhá model ústavní péče. V porovnání se západní Evropou ale ten náš vykazuje nedostatky. Nevyhovuje především jejich kapacita, na místo se většinou čeká několik let. Existuje několik typů ústavní péče. Pro osoby důchodového věku, jejichž stav vyžaduje komplexní péči, fungují domovy pro seniory. Zajišťují sociální a zdravotní péči a nabízejí ubytování v zařízených pokojích. Druhým typem pro osoby překročivší 65 let jsou takzvané domovy s pečovatelskou službou. Rozdíl oproti domům pro seniory spočívá především ve službách. Nabízejí ubytování pro osoby, které jsou například pod sociálně zdravotním dohledem schopny vést poměrně samostatný život. V tomto případě lidé žijí v samostatném bytě, platí klasický nájem a pořizují si i vlastní vybavení. Zpravidla je zajištěna pouze denní pečovatelská služba a úklid společných prostor.

Luxus jako ve filmu? Zatím výjimečně.

V posledních letech budují developeři soukromé seniorské rezidence. Ty jsou rozšířeny především v západní Evropě nebo USA. Možná je to proto, že se smýšlení českých a zahraničních seniorů výrazně liší. Ti zahraniční nevnímají stěhování do seniorských rezidencí jako poslední možnost života a navíc většinou změnu domova volí ještě v době, kdy jsou aktivní a soběstační. Neznamená pro ně nutné zlo, ale zisk nového domova podle vlastních představ, navíc se zajištěnou péčí. V českých podmínkách jsou však rezidence pro většinu starších lidí luxus, který si nemohou dovolit. Klientům nabízejí široké spektrum služeb od bydlení až po sportovní, kulturní a společenské vyžití. K dispozici mají vlastní kuchyň a příslušenství uzpůsobené jejich seniorským potřebám. Žijí samostatně, mohou kdykoli odejít, odjet za příbuznými nebo přáteli, přijímat návštěvy, apod. Nikdo je nekontroluje. Placení zahrnuje zpravidla pronájem bytu, standardní (mytí oken, provozní náklady, využívání společných prostor,…) a nestandardní služby (stravování, praní a žehlení, kadeřník, manikúra,…). Samozřejmě je tento typ bydlení k dispozici i nesoběstačným klientům, kteří bydlí ve speciálně uzpůsobených bytech. Je zřejmé, že tato varianta vyžaduje lepší finanční zázemí a zdaleka ho u nás nepokrývá běžná penze. „Některé české obce s podporou grantů EU reagují na světové trendy a budují menší a skromnější obdobu rezidenčních center, která nabízejí dostatečný rozsah služeb pro seniory, příjemné bydlení a příznivé ceny,“ říká Renata Zikmundová z Raiffeisen stavební spořitelny. „Máme zkušenosti s tím, že se stavby residenčních center financují také s pomocí úvěru ze stavebního spoření. Naši klienti si cení především toho, že pokud jim to situace dovolí, mohou úvěr kdykoliv a bez sankcí splatit.“

Ve svém, a přesto s plnou péčí? Proč ne

Zaujala vás možnost rezidenčního bydlení, jak to znáte i z některých amerických filmů? Chtěli byste v důchodovém věku žít jako jejich hrdinové? V tom případě se nespoléhejte na stát, začněte si spořit a připravte se na výdaje spojené s bydlením ve stáří. Jednou z možností financování vhodného bydlení je stavební spoření. Kromě zhodnocování vašich úspor formou úroku a příspěvku od státu, máte možnost získat výhodný úvěr ze stavebního spoření. Díky němu si můžete pořídit vlastní byt anebo ten stávající upravit tak, aby byl bezpečný a příjemný k bydlení i v době, až vám bude sedmdesát. Úspory však můžete použít třeba na zdravotní péči anebo cokoliv jiného, protože nejsou účelově vázány a je jen na vás, co z nich zaplatíte. Spořit můžete začít s obecným cílem, až v průběhu času uvidíte, na co budete finance potřebovat. „Spoléhat finančně ve stáří jen na běžný důchod je riskantní, úspory se proto budou hodit v každém případě,“ dodává Renata Zikmundová z Raiffeisen stavební spořitelny.
ab
ab
ab
ab
ab