Kategorie

DŮM UMĚNÍ V OSTRAVĚ V SOBOTU OSLAVUJE MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL

Na Mezinárodní den památek a historických sídel, což je 18.4.2009, nabízí Galerie výtvarného umění v Ostravě vstup zdarma.
 

Kromě klasických jmen můžeme v kalendáři objevit také dny zahrnující nejrůznější svátky, mimo Velikonoc a Vánoc můžeme slavit Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Den české státnosti, Den vzniku samostatného československého státu, ale také Mezinárodní den památek a historických sídel.

Dům umění v Ostravě

Dům umění v Ostravě je významnou funkcionalistickou památkou

Vzhledem k tomu, že Dům umění je bezesporu významnou architektonickou památkou první poloviny 20. století, Galerie výtvarného umění v Ostravě se v sobotu k projektu Mezinárodní den památek a historických sídel připojí. Volným vstupem nabídne všem zájemcům možnost prohlédnout si výstavy, které právě probíhají ve výstavních sálech Domu umění. Těšit se můžete na České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Architekta Oscara Niemeyera a jeho Brasílii a portréty Maxe Švabinského.
 

Mezinárodní den památek a historických sídel 18. dubna navrhl ICOMOS

Slavit Mezinárodní den památek a historických sídel 18. dubna navrhl ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, tj. Mezinárodní rada pro památky a sídla) již v roce 1982. V následujícím roce bylo datum schváleno na 22. Generální konferenci UNESCO. Tento den nabízí příležitost zviditelnit kulturní dědictví pro nejširší veřejnost a zdůraznit potřebu úsilí k jeho ochraně a uchování. Cílem je ale i varovat před snadnou zranitelností památek neuváženými činy či zanedbáním.
Dům umění v Ostravě
 

Kulturní dědictví a věda

Již od roku 2001 navrhuje ICOMOS každý rok specifické téma, které by mělo být při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zvýrazněno. Letos bylo zvoleno téma "Kulturní dědictví a věda". V souvislosti mezi vědou a ochranou kulturního dědictví se jedná nejen o památky, které jsou chráněny jako doklady kulturního života našich předků, ale také o celou škálu vědeckých metod, jenž se využívají k výzkumům památek i k vývoji technologií pro jejich uchovávání. Téma Mezinárodního dne památek a historických sídel v roce 2009 by mělo zdůraznit úzký vztah mezi kulturním dědictvím a vědou, která může přinést prostředky pro jejich ochranu a zachování.
 
V Galerii výtvarného umění v Ostravě se vědeckými postupy zpracovávají hlavně umělecké sbírky, které jsou samy o sobě významným kulturním dědictvím. Galerie využívá celou řadu technických vynálezů pro ochranu svých sbírek, ať už se jedná o vlhkoměry, zvlhčovače či o restaurátorské metody. Bez těchto přístrojů a ochranné péče by ani umělecká díla, ani budova Domu umění nemohla být zachována pro další generace.
 
Význam tohoto dne není v představení a rozšíření nových vědeckých objevů a postupů v jednotlivých sídlech, ale především v uvědomění si zodpovědnosti za tyto objekty a v podpoření jejich dalšího uchovávání a ochrany.
 
 
Info: Z tiskové zprávy GVUO, www.gvuostrava.cz
info@gvuostrava.cz
ab
ab
ab
ab
ab