Kategorie

Družstevní byt kontra byt v osobním vlastnictví

Ptáte se, proč dát přednost jednomu druhu bydlení před tím druhým? Družstevní byty i byty v osobním vlastnictví mají svá specifika. Do úvahy je třeba brát odlišné podmínky aplikované při jejich prodeji, ale i zcela rozdílný způsob uspořádání vztahů s ostatními vlastníky bytů.
Pokud se chystáte k nákupu družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví, vezměte v úvahu zvláště následující faktory:

Družstevní byty bývají zpravidla levnější

Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

1. Cena bytu

Současná situace na realitním trhu nahrává družstevním bytům, protože jsou ve většině případů o 10 - 20 % levnější oproti bytům v osobním vlastnictví. Tato skutečnost obecně platí pro všechny byty na trhu.

2. Způsob nabytí bytu a jeho financování

Vlastnictví družstevního bytu je spjato s převodem členských práv a povinností k danému bytu ve vlastnictví konkrétního bytového družstva. Jedná se o rychlý, administrativně jednoduchý proces. Koupi bytu můžete financovat jednak ze stavebního spoření, ale třeba i americkou hypotékou. Vlastníkem bytu v osobním vlastnictví se stanete ke dni podání návrhu na vklad práva vlastnického na danou bytovou jednotku do katastru nemovitostí. Převod je uskutečněn na základě kupní smlouvy. Samotný zápis do katastru nemovitostí by měl příslušný katastrální úřad provést do 30 dnů. Koupi bytu lze rovněž financovat za pomoci stavebního spoření, klasické hypotéky či americké hypotéky.

Rozhodování o společných prostorech náleží v obou případech všem vlastníkům bytů

3. Samotné bydlení

Vlastníkem družstevního bytu je družstvo a tedy i veškeré rozhodování o chodu domu provádí družstvo. Při koupi družstevního bytu si uvědomte, že statutárním orgánem (jedná za družstvo navenek) je představenstvo družstva volené na členské schůzi. Rozhodování na schůzi probíhá s ohledem na skutečnost, že jeden člen družstva má jeden hlas. Existuje omezení v nakládání s družstevním bytem - pokud chcete dát byt jinému do podnájmu, je nutný souhlas bytového družstva. K chodu a správě bytového domu slouží fond oprav, do kterého členové družstva přispívají dohodnutou částku obvykle odvislou od velikosti bytu. V bytových domech v osobním vlastnictví je statutárním orgánem výbor společenství. O způsobu nakládání s bytem si výlučně rozhoduje pouze a jen vlastník bytu. Rozhodování o společných částech domu jde na vrub shromáždění společenství vlastníků, a to v závislosti na velikosti spoluvlastnických podílů (plochy bytu), stejně tak jako přispívání do fondu oprav a rozhodování na schůzi společenství.

U převodu družstevních bytů se neplatí 3% daň

4. Daně

U převodu družstevních bytů se neplatí 3% daň z převodu nemovitosti. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, je-li doba mezi nabytím a převodem členství v družstvu delší než 5 let. Při převodu bytu v osobním vlastnictví se platí 3% daň z převodu nemovitostí, kterou obvykle platí prodávající. Daň se vypočítá z ceny uvedené v kupní smlouvě, je-li tato částka nižší než cena zjištěná znaleckým posudkem, jinak se zaplatí daň z částky uvedené ve znaleckém posudku. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, pokud měl prodávající bydliště v bytě nejméně po dobu 2 let bezprostředně před jeho prodejem, nebo přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem bytu pět let.
ab
ab
ab
ab
ab