Kategorie

Dřevěný nábytek, dřevěné podlahy, dřevěné doplňky, dřevěné hračky stále vévodí našemu bydlení. Když tedy dřevo, tak s certifikátem FSC!

Lesy vždy byly a jsou skvělým - obnovitelným zdrojem suroviny, bez níž se rozvoj lidstva nikdy neobešel, a život a své bydlení si bez ní nedokážeme představit ani dnes - jsou zdrojem dřeva. Obnovitelný je onen báječný zdroj ale jen tehdy, pokud se na něm uváženě hospodaří. Což se ale v uplynulých dekádách nedělo. Soukromé vlastníky stát zlikvidoval a sám v lesích hospodařil, jako kdyby šlo o pouhé rychlotovárny na dřevo.

Kde zem stínil ten strom, jehož dřevo doma máte?

Napadlo Vás někdy, kde asi vyrostl strom, z jehož dřeva byla vysoustružena právě ta vařečka, kterou mícháte nedělní polévku? V Česku, v Evropě? Nebo někde na Sibiři v tajze? A co nová podlaha v obýváku, pomysleli jste na to, kde byly poraženy ty stromy, z nichž byla vyrobena? Nleží tam náhodou z jeden z oněch 80% stromů, které jsou v deštných pralesech Amazonie vykáceny pytlácky a nelegálně? Trpí tím celá planeta a důsledky pociťujeme i tady ve středoevropském Česku.

Proč jsme v  nakládání se dřevem jako dřeva?

Věděli jste například, že my, obyvatelé České republiky, spotřebováváme více plodin a produktů tropických zemí, kvůli nimž mizí a mizí stále více světových pralesů, než jste si dokázali představit? Velká část kávy, kterou pijeme byla vypěstována na nově vykácené půdě. Brambůrky, které uzobáváme při večerech u filmu, jsou zbytečně často upraveny na palmovém oleji z palmových plantáží, které vytlačují přirozený tropický prales. A pak to dřevo.  Česká republika je zemí hojně lesnatou (cca 33% celkové výměry), ale české lesy jsou nezdravé, dokonce se svým stavem řadí k těm nejhorším v Evropě.

Slyšely jste o "FSC" ?!

Popsané nešvary, dědictví unáhlené minulosti, řeší právě certifikace FSC, nevládní neziskové organizace, která byla založena v roce 1993  jak zástupci  obchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa,  tak mezinárodních ekologických organizací. Základní  snahou, myšlenkou a motivem FSC je
    • "...podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy"
Celý systém certifikace FSC funguje na základě 10 celosvětových principů (od  práv domorodých obyvatel a lesních dělníků přes dodržování zákonů a  principu odpovědnosti majitelů lesů po vliv na životní prostředí a ohledy na ekonomickou životaschopnost a širokou řadu environmentálních a sociálních užitků  lesa) a několika desítek kritérií. Jednotlivé země si sestavují vlastní   standardy FSC  dle místních podmínek, V ČR platí Český standard FSC a  v souladu s ním hospodaří již několik lesních celků, například lesy Hlavního města Prahy, Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně a sdružení obecních a soukromých vlastníků Svitavy. Nedávno získal certifikát FSC první státní les Žehrov, který leží zčásti na území Českého ráje. Celkem nyní v ČR lesy s certifikátem FSC tvoří 0,2% výměry všeho lesa. Pečovat v Česku o les v souladu s principy FSC znamená např., že se nesmějí při těžbě vytvářet velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, hnojiva ani nebezpečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné stromy jako hnízdiště ptáků a v určitých – zvláště citlivých – částech lesů se omezuje hospodaření. Podle požadavků FSC by rovněž měli být přednostně zaměstnáváni místní obyvatelé. Znamená to, že vlastník lesa nemůže očekávat enormní a rychlé zisky, nýbrž hospodaří s výhledem na desetiletí, resp. zisky příští generace vlastníků.

Cenový rozdíl nepoznáte a koupit se dá všude!

Česko prodává většinu svého dřeva v surovém stavu do zahraničí, což je samozřejmě enormně nevýhodné; nejlépe a se ziskem se dřevo prodá ve formě hotových výrobků prodaných konečným spotřebitelům. Na druhou stranu tady máme komfortní přístup k nákupům na 20 000 výrobků s obrysem stromku  a zkratky FSC  ze dřeva se zárukou původu v řetězcích Hornbach, OBI, IKEA, Jysk a dalších. A cenový rozdíl nezaznamenáte.

Kupovat FCS je in!

Ano, je to fajn, a je to populární. Svědčí o tom stále rostoucí zájem o FSC výrobky, jejichž prodej rok od roku stoupá, a pěstování lesů s titulem FSC se Evropou šíří: téměř celé Polsko a mnohé jiné státy, dokonce i Rumunsko, plní principy FSC.

Není  snad to eko-, bio-, fair-trade, známkování trapným módním šílenstvím?!

Nikoliv, to "zelené" živobytí  není móda, nabádá prostě k návratu ke zdravému selskému rozumu. Když na něčem prodělám kalhoty, tak mě nepřesvědčí žádná ideologie, i kdyby byla pro spásu světa.  Naopak, když si spočtu, že do jiného řešení investuji promyšleně v počátku, a dál už funguje levně jako skoro-perpetum mobile s minimálními náklady na provoz, navíc se zaslouží o větší pohodičku na světe, tak proč ne?:)

Nakupujme uvědoměle, můžeme si to dovolit

A navíc nám to dodává libý pocit, že s velkorysou shovívavostí chápeme, že šetrné a uvědomělé chování nemůžeme vyžadovat po rozvojových zemích s jejich chudinskými slumy, když máme sami máslo na hlavě jako ti, kdo spolykají  80% spotřeby světově vytěženého dřeva. Ale my, my si přeci můžeme dovolit  kupovat takové výrobky a podporovat takové firmy a podniky, díky nimž se okolní krajina stává přívětivější. Máme to štěstí, že žijeme v té blahobytnější části zeměkoule, a  proto si můžeme dovolit kupovat např. mléko o 0,50,- ha dražší, ale v obchodě, který bokem nekritizujeme za nelegální kácení stromů v okolí a hrubost k zaměstnancům.

Tak stůjme za svým a dívejme se po symbolu FSC, když nakupujeme cokoliv dřevěného, ať dveře, ať podlahu, nebo jen malinkou dřevěnou píšťalku!

 Odkazy:

http://www.fsc.org/ http://www.czechfsc.cz/ Fairwood, s.r.o.
ab
ab
ab
ab
ab