Kategorie

Dřevěný dům 2008

Česká komora architektů a Nadace dřevo pro život zahájily cne 30. 11. 2007 druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům.
Soutěž Dřevěný dům 2008  se koná od patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo  pro místní rozvoj ČR. „Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost“, řekl Ing. Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství ČR. „Nadace dřevo pro život si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu. Proto jsme rádi, že první ročník této soutěže ukázal nečekanou životaschopnost a my se dnes můžeme podílet na vyhlášení druhého ročníku. Těšíme se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 24. dubna 2008 v rámci brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF“, uvedl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady nadace. Předmětem soutěže nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií, a to buďto v kategorii bytový dům nebo rodinný dům. Kritéria hodnocení jsou ovšem velmi široká. Odborná porota posuzuje architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci. Vzhledem k vysokým nárokům je úsilí soutěžících podporovánou i výší cen za vítězné návrhy, které činí v obou kategoriích shodně dvě stě padesát tisíc korun. Celkem bude na ceny a odměny rozděleno milión dvěstě tisíc korun.
ab
ab
ab
ab
ab