Kategorie

DOX&Holešovice: Místa v pohybu aneb Jak vznikalo Centrum současného umění DOX? Fotoreportáž 1. díl

Otevření Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích v průběhu podzimní přehlídky designu Designblok´08 bylo bez debaty počinem roku na poli umění, architektury a designu. Nedávno DOX přišel s instalací výstavy DOX&Holešovice:Místa v pohybu, která dokumentuje průběh revitalizace industriálního areálu bývalé továrny do nové role prostoru pro architekturu, umění a design, to vše zasazeno do kontextu vývoje průmyslové architektury Holešovic.
 

DOX vyplnil prázdné místo na české kulturní scéně

Takový prostor v Čechách notně scházel. Rozsáhlý areál výstavního místa, který skýtá prostory komorní i obrovské instalační sály, labyrint spleti místností, průchodů, teras a spojovacích cest, který sám o sobě působí na příchozí inspirativně a navíc nabídne vedle volného pole pro umění, architekturu a design také místa k setkávání, inspiraci či nákupům jako jsou kavárna s barem a rozlehlou terasou, nádvoří, auditorium pro konání besed a přednášek, knihkupectví zaměřené na umění, architekturu, design a příbuzné obory, design shop, nechybí samozřejmě ani kanceláře, depozitář, archiv...

Inspirativní, pestrá, osvěžující "galerie", tak je koncipován DOX

Na návštěvníka  působí DOX vskutku ohromně i svobodně a vzdušně zároveň. Místy lze zřetelně rozpoznat stopy bývalého  továrního objektu, místy po nich není ani památka, přičemž celá stavba je pojata v jednotném stylu, ale díky členitosti areálu si zachovává přiměřenou rozmanitost. Tak dovedně jsou prostory DOX koncipovány. Kdo za tím vším stál a jak to celé vzniklo? Prolistujte aktuální fotoreportáž portálu Svět bydlení a nahlédněte do DOXu objektivem redakčního fotoaparátu...

Výstava DOX&Holešovice:Místa v pohybu 

Výstava DOX&Holešovice:Místa v pohybu zmapovala průběh revitalizace původní zanedbané tovární haly kovovýroby z počátku 20. věku na pozadí fotodokumentace zrodu industriálního rázu samotných Holešovic. Výstava byla instalována na dlouhé šikmé dvouramenné rampě, uvozena základním sumářem informací o obyvatelstvu a domech Holešovic, včetně mapového náhledu a koncipována jako linie fotografií z historie a současnosti holešovické architektury na pozadí výpisu ulic. Na tyto snímky volně navázala série fotek z průběhu přestavby a znovuoživení samotné budovy současného DOXu. Autory fotografií jsou Jan Bezucha, Michaela Brachtlová, Ondřej Bouška, David Steckera a sám autor projektu revitalizace industriální památky v galerii, architekt Ivan Kroupa.

Zrod Centra současného umění DOX Prague

Vznik centrua DOX Prague inicioval v roce 2002 Leoš Válka spolu se svými partnery (Robert Aafjes, Richard Fuxa a Václav Dejčmar). Cílem této iniciativy je služba široké veřejnosti, vytvořit živé kulturní centrum, které by se stalo platformou pro prezentaci současného českého a mezinárodního umění. Centrum DOX tedy vzniklo jako soukromá iniciativa několika osob pod vedením Leoše Války s cílem vytvořit instituci sloužící široké veřejnosti a oficiálně bylo otevřeno 19. října roku 2008.

Urbánní revitalizace na příkladu Holešovic

Architekt Ivan Kroupa, autor projektu přestavby k výstavě  podotýká: "Výstava zachycuje průběh stavby centra DOX v kontextu urbánního prostředí dolních Holešovic a jejich historických proměn. Pomocí obrazové a textové instalace se zde evokují vzájemně spjaté příběhy topografie a historie jedné městské části a současně naznačují otázky spjaté s urbánní revitalizací a proměnou bývalých průmyslových čtvrtí. Transformace původního komplexu továrny v centrum současného umění je metamorfózou forem i funkcí, která se stává symbolem proměny celých dolních Holešovic." Svět bydlení Vám přináší podrobný vhled do instalace výstavy DOX&Holešovice: Místa v pohybu, a to ve dvou dílech (s ohledem na počet fotografií), nicméně je záhodno zdůraznit, že výstava byla koncipována jako jeden kompaktní cyklus dokumentů.

Mělo by Vás zaujmout!
DOX&Holešovice: Místa v pohybu aneb Jak se proměňovaly Holešovice? Fotoreportáž 2. díl
 Info: www.doxprague.cz
Foto: archiv redakce portálu Svět bydlení
ab
ab
ab
ab
ab