Kategorie

DOX&Holešovice: Místa v pohybu aneb Jak se proměňovaly Holešovice? Fotoreportáž 2. díl

Centrum současného umění nedávno DOX připravilo instalaci výstavy DOX&Holešovice:Místa v pohybu, která dokumentuje průběh revitalizace industriálního areálu bývalé továrny do nové role prostoru pro architekturu, umění a design, to vše zasazeno do kontextu vývoje průmyslové architektury Holešovic. Ve druhém díle fotoreportáže se zaměříme právě na tu část výstavy, jež mapuje přerod Holešovic ze zemědělského zázemí Prahy v průmyslovou čtvrť velkoměsta.
 

Industriální architektura a technické památky budí zájem veřejnosti

"Téma průmyslového dědictví se stalo přitažlivé pro českou kulturní veřejnost především v posledních deseti letech. Paralelně se industriální architektura stala nástrojem individualizace prostorů a míst a tím vzrostla její ekonomická hodnota", vysvětluje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT a další z přednášejících.

Holešovice: Industriál a kultura

Výstavní projekt byl po celou dobu doprovázen přednáškovým cyklem na téma "Holešovice: Industriál a kultura" . Únorové přednášky a prezentace návštěvníky seznamovaly například s urbanistickým a architektonickým vývojem Holešovic, industriálními památkami v Holešovicích, Praze a okolí a trendy v přestavbách průmyslových prostor pro prezentaci současného umění v Čechách i ve světě. Mezi přednášejícími jsou například architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš nebo Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

DOX jako příznak dynamické proměny Holešovic

Připomeňme, že výstava zachytila průběh stavby centra DOX v kontextu urbánního prostředí dolních Holešovic a jejich historických proměn. Pomocí obrazové a textové instalace se zde evokovaly vzájemně spjaté příběhy topografie a historie jedné městské části a současně naznačily otázky spjaté s urbánní revitalizací a proměnou bývalých průmyslových čtvrtí. "Transformace původního komplexu továrny v centrum současného umění je metamorfózou forem i funkcí, která se stává symbolem proměny celých dolních Holešovic", řekl Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra DOX.

Mnohé tváře Holešovic

Holešovice jako dávné zemědělské předměstí, Holešovice jako místo bujení průmyslové revoluce 19. století, Holešovice jako přístavní čtvrť města, Holešovice jako místo k bydlení a životu, dynamické moderní Holešovice současnosti... To jsou jen některé z peripetií proměn zajímavé pražské lokality, které byly fotografiemi Jana Bezuchy, Michaely Brachtlové, Ondřeje Boušky a Davida Steckera zachyceny na pozadí nástinu jednotlivých holešovických ulic, jejichž názvy samy o sobě vypovídají o minulosti mnohé. Výstava bylů uvedena základním informačním přehledem o holešovickém bytovém fondu a jeho obyvatelích, mapovým nástinem a historickým prologem. Místem instalace výstavy byla příznačně vzestupná dvouramenná rampa, po níž návštěvník stoupal historií Holešovic zachycenou objektivy fotoaparátu a završenou dokumentaci průběhu revitalizace samotného DOXu.

Mělo by Vás zaujmout!
DOX&Holešovice: Místa v pohybu aneb Jak vznikalo Centrum současného umění DOX? Fotoreportáž 1. díl
 Info: www.doxprague.cz
Foto: archiv redakce portálu Svět bydlení
 
ab
ab
ab
ab
ab