Kategorie

Dotace jsou teď dostupnější pro více lidí: Dotační program Zelená úsporám a jeho nové podmínky

Základní informace o programu Zelená úsporám a jeho upravených podmínkách platných od 17. 8. 2009 naleznete na Světě bydlení...
 

Nová směrnice dotačního programu Zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí vydalo novou Směrnici č. 9/2009, definující poskytování podpory z programu Zelená úsporám po úpravě podmínek programu, které vstupují v platnost v pondělí 17. srpna 2009. Ve směrnici respektive jejích přílohách naleznete nové znění podmínek pro poskytování podpory v jednotlivých oblastech programu, přehled výše dotace na podporovaná opatření a další důležité informace.

Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření - dotace na projekt

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání finančních prostředků, maximálně však do 31. března 2010. Čtěte také: Zelená úsporám: Nově lze získat dotace na komplexní zateplení panelových bytových domů!

Dokumenty potřebné k získání datace

Formulář žádosti  či informace, jakou částkou Zelená úsporám na zpracování projektu a realizaci opatření v jednotlivých oblastech podpory přispívá a také konkrétní podmínky čerpání podpory naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz Veškeré dokumenty týkající se změn, a také formulář se žádostí o dotace najdete v přílohách pod tímto článkem (viz Soubory ke stažení).

Info: Zelená úsporám, www.zelenausporam.cz
ab
ab
ab
ab
ab