Kategorie

Dotace a Zelená úsporám: Seznamy odborných dodavatelů a seznamy výrobků a technologií jsou známy s předstihem

Chystáte se čerpat ze státních dotací z programu Zelená úsporám? Čekali jste na seznamy odborných dodavatelů a seznamy výrobků a technologií? Dnešním dnem byly tyto seznamy na stránkách Zelená úsporám zveřejněny, a to s předstihem.
 

Dnešním dnem, to je 4. května 2009 jsou na stránkách www.zelenausporam.cz  zveřejněny Seznamy odborných dodavatelů (SOD) a Seznamy výrobků a technologií (SVT), tedy před 30ti denní lhůtou určenou na administraci žádostí. „V systému je momentálně několik set úplných registrací," říká Irena Plocková, vedoucí odboru GIS SFŽP. „Celkově se zapisuje okolo 4 tisíc firem, zájem je obrovský, ale naprostá většina žádostí je ještě ve stádiu rozpracovanosti. Prosíme tedy dodavatele, aby své registrace urychleně dokončili," dodává Irena Plocková. Systém registruje také žádosti, kde žadatel vyplnil pouze část elektronického dotazníku. Malá část firem registrací prošla, ale nedodala úplné údaje. Nejčastější opomenutí najdete v rubrice Otázky a odpovědi na stránkách Zelená úsporám. Koncoví žadatelé o dotace mohou zatím podávat žádosti i bez udání dodavatele či výrobku, je třeba ale, aby se u svého dodavatele ujistili, že o zápis do Seznamů žádá a splňuje jeho podmínky (podmínky živnostenského zákona a odborná způsobilost). Pokud tedy máte zájem čerpat dotace ze státního programu Zelená úsporám, můžete se podívat na webové stránky www.zelenausporam.cz a dohledat v seznamech firmu, která se nachází ve vašem kraji nebo výrobek, který je pro rekonstrukci vašeho domu potřeba. Také v tomto seznamu můžete zaregistrovat vaši firmu. V Seznamu odborných dodavatelů máte možnost vyhledávat dodavatele dvěma způsoby:

  • podle IČ nebo názvu dodavatele
  • podle technologie a místa působnosti dodavatele

V seznamu SOD jsou zapsaní dodavatelé, kteří splnili kritéria V tomto seznamu jsou zapsáni dodavatelé, kteří splnili kritéria pro zápis do SOD. Důležité je říci, že zápis do seznamu je bezplatný a po splnění podmínek pro zápis bude každému žadateli vyhověno.

Máte zájem se zaregistrovat do databáze dodavatelů programu Zelená úsporám?

V programu Zelená úsporám se můžete zaregistrovat do databáze dodavatelů. Nejprve si však zjistěte, co vše musí vaše firma splňovat. Proto si přečtěte nejprve Příručku pro dodavatele a výrobce. Stručná charakteristika Seznamu odborných dodavatelů (SOD) SOD je seznamem, do kterého Fond zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Zápis do seznamu odborných dodavatelů je bezplatný.

Údaje zapisované do SOD. Do seznamu se zapisují:

  • identifikační údaje o dodavateli
  • seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů
  • ostatní informace související s vedením v seznamu

V seznamu výrobků a technologií máte možnost hledat taktéž dvěma způsoby:

  • podle kódu nebo názvu výrobku
  • podle technologie

Máte zájem zaregistrovat váš výrobek do databáze výrobků a technologií?

V programu Zelená úsporám můžete také zaregistrovat váš výrobek do databáze výrobků a technologií. Nejprve si však prostudujte příručku, kterou je možné stáhnout si na stránkách programu Zelená úsporám.

Stručná charakteristika Seznamu výrobků a technologií (SVT)

Údaje zapisované do SVT. Do seznamu se zapisují:

  • identifikační údaje o výrobci/dodavateli/certifikačním orgánu
  • technické parametry výrobku/technologie

SVT obsahuje materiály, výrobky a technologie splňující legislativní požadavky a technické parametry uvedené v podmínkách Programu a zajišťující jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Zápis výrobku/technologie do seznamu je bezplatný.

Info: Zelená úsporám, www.zelenausporam.cz
ab
ab
ab
ab
ab