Kategorie

Dobrý komín je základ

Dobrý dům musí mít pevné základy a dobrý komín. Při stavbě domu podléhá komín důležitým technickým i bezpečnostním požadavkům a v konečném důsledku ovlivňuje také účinnost, a tedy i ekonomickou stránku vytápění.
Komín by měl mít každý dům, a to i v případě, že si jako hlavní médium pro vytápění vyberete elektřinu. Časem se totiž možná rozhodnete pro alternativní, méně nákladný zdroj, případně si budete chtít postavit krb a dodatečná vestavba komínu do domu je vždy kompromisem s velkým množstvím nevýhod. Komín vyroste při stavbě domu ze základů jako jeden z prvních. Přesné požadavky na toto zařízení vyplývají vždy z konkrétní stavby. Závisí na počtu podlaží, vytápěných místností a topných těles. Tah komínu ovlivňuje například i komínová stříška či vzrostlé stromy kolem domu. Z toho také vyplývá, že ne vždy musí komín přečnívat přes hřeben střechy, a to jestliže v okruhu jednoho metru od vyústění není žádná přírodní nebo stavební překážka. Je také nutné dbát na to, že v oblasti vyústění komína nesmí být žádné vikýře ani okna.

Vlhkost v komíně

Oproti dřívějšku, kdy byl komín vcelku jednoduchou stavbou, je dnes složitým vícevrstvým zařízením, které je budováno na míru konkrétnímu domu. Správný komín by měl být z kvalitních materiálů, měl by mít dobrou tepelnou izolaci a samozřejmě výborný tah. Měl by být také odolný proti vlhkosti. Její procento významně narůstá například při topení plynem. Ochlazováním spalin vzniká kondenzát s obsahem škodlivých látek, který stéká po vnitřních stranách komína a   pokud je pouze zděný, může se stát, že vlhkost začne pronikat do zdiva a tvoří skvrny, případně může porušit jeho soudržnost a pevnost. K navlhání zdiva může docházet také v případě, že změníme topení a komín nepřizpůsobíme novému zařízení.

Správné parametry

Pro stavbu komína se používají tvárnice, podle použitého topného média vhodná komínová vložka a nutná je i izolace, která vložku obaluje a zabraňuje tak ochlazování spalin. Pro vnější plášť komína je výhodné použít například betonové tvárnice s malými průduchy v rozích, kterými proudí vzduch, aby odváděl případnou vlhkost.  Kondenzát vzniklý uvnitř odtéká do speciálního šamotového dílu a odtud je odváděn do kanalizace, případně, pokud toto řešení není možné, pod něj umístíme nádobu, kterou je nutné pravidelně vylévat. Objem tvořeného kondenzátu by měl být co nejmenší. Jeho množství ovlivní parametry komína, například jeho průměr. Pokud je příliš velký, tah je menší a odvod spalin se zpomaluje, tvorba kondenzátu je tedy vyšší. Jestliže komín správně plní svou funkci, neobsahují kouřové plyny na konci topeniště žádné hořlaviny ani přílišné množství zbytkového kyslíku, neboť ty by se v ideálním případě měly přeměnit na oxidy uhlíku a dalších prvků a vodní páru. Před stavbou bychom se měli obrátit na odborníka, který navrhne komín nejvhodnějších rozměrů.

Bezpečný komín

Kvalita i bezpečnost komína je důležitá a kontrola je nutná nejen během stavby, ale i během jeho provozu. Revizní protokol o provedené prohlídce komína by měl být samozřejmostí i před připojením či výměnou spotřebiče. Při tom je dobré znát tepelný výkon spotřebiče i druh paliva, které je pro něj určeno. Kontroly a revize komínů mohou provádět jen kominíci, revizní technici či firma oprávněná k provádění této činnosti. Revizní prohlídka komína se provádí zpravidla vždy před začátkem topné sezóny, kontrolují se komínové průduchy, lze provést i tlakovou zkoušku. V porovnání škod, které mohou nastat při nesprávné činnosti tohoto zařízení, se náklady na roční kontrolu rozhodně vyplatí.
ab
ab
ab
ab
ab