Kategorie

Dobré zprávy pro živnostníky

Fyzické osoby, které podnikají pouze na základě živnostenského listu, již nově nemusí předkládat doklady o tzv. bezdlužnosti.
Dříve bylo nutné před získáním úvěru doložit, že dotyčný nemá žádné neuhrazené platby vůči státním institucím. Dále se pro fyzické osoby snižuje koeficient životního minima u překlenovacích úvěrů z 1,4 na 1,1.

Raiffeisen stavební spořitelna po živnostnících nově nepožaduje doklady o bezdlužnosti

Podnikající zaměstnanci

Třetí změna v úvěrování malých podnikatelů se týká souběhu podnikání se zaměstnaneckým poměrem. Dosud bylo nutné předkládat jak daňové přiznání, tak i Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele. Nově bude stačit pouze toto potvrzení o příjmu ze zaměstnání, pokud ovšem bude příjem ze zaměstnání pro získání úvěru dostatečný. Navíc Raiffeisen stavební spořitelna akceptuje i příjmy z pronájmů nemovitostí.

Přístup živnostníků k úvěru od Raiffeisen stavební spořitelny je nyní značně usnadněn

Nově podle obratu

Poslední novinkou ve vztahu k fyzickým osobám-podnikatelům je samotné posuzování příjmu. Dosud se bonita podnikatelů zjišťovala podle jednoduchého vzorce: základ daně mínus zaplacená daň, tzn., že nebyly zohledněny odpisy, rezervy a neposuzoval se obrat podnikatele. „Tento princip byl postavený na základních informacích z daňového přiznání klienta podnikatele, ovšem v některých případech nezohledňoval jeho skutečné příjmy z podnikání,“ vysvětluje Eva Jahodová, která je v Raiffeisen stavební spořitelně zodpovědná za vývoj nových produktů. „Nově posuzujeme bonitu žadatele o úvěr také dle příjmu z obratu, což mnoha našim potenciálním klientům otevře cestu k novému bydlení,“ dodává.
Výše jmenované změny se týkají pouze úvěrů pro fyzické osoby, kteří mají příjem z nezávislé činnosti, tzn. z podnikání. Změny se nevztahují na úvěrování právnických osob jako jsou např. stavební družstva nebo sdružení vlastníků bytových jednotek.
ab
ab
ab
ab
ab