Kategorie

Do kdy podat přiznání k dani z nemovitosti?

Pokud jste si loni pořídili nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek, nebo prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili, pak nezapomeňte do středy 31. ledna podat přiznání k dani z nemovitostí.
Stát vybírá každoročně od vlastníků staveb a pozemků daň z nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitostí musejí podat noví vlastníci a také ti, kteří svoji nemovitost upravili tak, že došlo ke změně podstatné pro vyměření daně. Zvýšili např. svůj domek o další poschodí, přikoupili či prodali několik hektarů pole, proměnili ornou půdu ve stavební parcelu apod. Určující je přitom stav k 1. lednu 2007.

Kdy a kde podat?

Daňové přiznání k dani z nemovitostí je nutné doručit správci daně, což je místně příslušný (vzhledem k místu nemovitosti) finanční úřad, do 31. ledna 2007. Pokud jste získali či upravili nemovitost až po 1.1.2007, přiznáváte a platíte daň až příští rok. (Pokud se vám změnila vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti opačným směrem, např. jste nemovitost prodali nebo ta zanikla, 31. leden 2007 je termínem i pro vás, a to pro oznámení této skutečnosti.)

Každý vlastník nemovitosti je povinen každoročně platit daň z nemovitosti

Kdy a jak zaplatit?

Pokud ve vašem případě během loňského roku nedošlo k žádné daňově významné změně, daňové přiznání nepodáváte, daň ale samozřejmě platíte (termín odvodu daně viz další odstavec). Finanční úřad vám daň vyměří sám podle údajů uvedených v původním daňovém přiznání. Přiznání nepodáváte ani pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím ke změně sazeb daně, průměrné ceny půdy, změně koeficientů či k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty. Vyjmenované změny zohlední finanční úřad sám a výsledek vyměření vám sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Daň z nemovitostí je letos splatná, pokud nepřesáhne částku 5 000 Kč (loni jen 1 000 Kč), do čtvrtka  31. května 2007. Jinak je možné ji splatit ve 2 (loni ve 4) stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu (u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu). Daň lze samozřejmě celou zaplatit do 31. května. Ministerstvo financí připravilo pro letošní rok nový tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí (č. MF 5450 vzor 9). Jde o jednotný tiskopis sloužící pro všechny typy daňového přiznání (řádné, dílčí, dodatečné a opravné) a pro všechny předměty daně, tj. pozemky, stavby i jednotky (byty a samostatné nebytové prostory).
ab
ab
ab
ab
ab