Kategorie

Detailní pravidla soutěže Přišel včas, podepsal smlouvu a zvítězil

Přinášíme vám detailní pravidla soutěže Přišel včas podepsal a zvítězil.

Akce Soutěž se stavebním spořením Raiffeisen stavební spořitelny a.s.“Přišel včas, podepsal a zvítězil“ –

Vyhrává každý !

konané ve dnech 15. 11. až 31.12. 2006

Tato pravidla upravují úplně a jasně akci Soutěž se stavebním spořením Raiffeisen stavební spořitelny a.s. .“Přišel včas, podepsal a zvítězil“ (dále jen „akce“), a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. I. OBECNÁ ČÁST 1. Provozovatelem akce je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45. dále jen „provozovatel“. Provozovatel bude akci realizovat na základě uzavřeného smluvního vztahu prostřednictvím společnosti Underline, s.r.o., IČ: 25294482, se sídlem Praha 2, Štulcova 89/4, PSČ 128 00 (dále jen Underline, s.r.o.) 2. Akce probíhá ve dnech 15. 11. až 31. 12. 2006 včetně, na všech poradenských místech provozovatele ve všech regionech České republiky. Seznam těchto míst činí přílohu těchto Pravidel. 3. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba - občan starší 18 let (dále jen účastník), která uzavře s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. Smlouvu o stavebním spoření (dále jen smlouva o SS) a vloží na svůj nový účet stavebního spoření minimálně 3 % cílové částky (dále jen CČ) v době konání akce. Akce se může zúčastnit pouze osoba, která je daňový rezident ČR v souladu se zákonem  586/1992 Sb. O daních z příjmů. II. MECHANISMUS 4. Po podpisu smlouvy o SS obdrží účastník na poradenském místě od obchodního zástupce (dále jen OZ) soutěžní leták s pravidly akce a instrukcemi k registraci. V části letáku, kterou po vyplnění předá účastník OZ, vyplňuje osobní údaje a svým podpisem vyjádří souhlas s pravidly akce a užitím osobních údajů. Tyto údaje budou dále zpracovány pro potřeby akce. 5. Podle instrukcí z letáku zašle účastník registrační SMS s číslem své smlouvy o SS na soutěžní telefonní číslo  903 09 04  ve tvaru RSTSmezeraČíslo smlouvy. Tato SMS je Premium SMS v hodnotě 4 Kč včetně DPH. Technickým provozovatelem je společnost ComGate a.s. Formou odpovědní SMS obdrží účastník potvrzení přijetí registrační SMS. Do 14 dnů od zaevidování smlouvy o SS do Informačního systému RSTS a od připsání  3 % cílové částky je účastník zařazen do jednoho ze sedmi slosování o týdenní výhry. Po skončení akce bude  účastník zařazen také do slosování o hlavní výhry. 6. Alternativou pro účastníky, kteří nemají mobilní telefon, je provedení registrace účastníka přímo na poradenském místě s OZ. OZ zašle registraci e-mailem na adresu:RSTS@underline.cz a uvede jméno a příjmení účastníka, číslo smlouvy účastníka a své kontaktní údaje. Registraci může účastník provést také přes soutěžní infolinku na číslo 261 222 110. III. VÝHRY 7. Účastník akce má šanci vyhrát voucher s unikátním kódem (dále jen „voucher“) na bezplatný jednorázový nákup zboží dle vlastního výběru v internetovém obchodě www.vltava.cz. Voucher lze využít na veškerý sortiment www.vltava.cz vyjma sortimentu Cybex.cz. Celkem bude losováno o  1 111 voucherů na nákup v celkové hodnotě 800 000 Kč. Výhry budou rozděleny v 7 týdenních slosováních a v 1 slosování o hlavní výhry  po skončení akce. O výherci rozhodne slosování a řádné splnění všech podmínek této akce.

TÝDENNÍ SLOSOVÁNÍ V PRŮBĚHU AKCE

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ SPLNÍ PODMÍNKY AKCE VE 46. – 52. KALENDÁŘNÍM TÝDNU

Hodnota voucheru

Počet voucherů dané hodnoty  každý týden

Počet týdenních slosování

Celkový počet

týdenních výher

10 000 Kč

  1 x

7 x

  7 x

  1 000 Kč

 11 x

77 x

     500 Kč

111 x

777 x

Celkem týdně: 123 x

Celkem za 7 týdnů: 861

SLOSOVÁNÍ O HLAVNÍ VÝHRU PO SKONČENÍ AKCE DNE 18. 1. 2007

Hodnota voucheru

Počet voucherů dané hodnoty

Počet losování o hlavní výhru

Srážkovou daň 20% z hlavní výhry (voucher v hodnotě 100 000 Kč) hradí RSTS.

100 000 Kč

  1 x

1 x

10 000 Kč

3 x

  1 000 Kč

23 x

     500 Kč

223 x

Celkem: 250 x

8 Do týdenního slosování postupuje každý účastník, který se zaregistroval a  řádně splnil všechny podmínky účasti v akci. O zařazení do příslušného týdenního slosování rozhoduje datum, kdy jsou splněny všechny podmínky (registrace, datum zapsání uzavřené smlouvy do Interního systému RSTS a datum připsání 3 % CČ na účet SS). Do  týdenního slosování bude účastník zahrnut pouze 1 x. Nastane-li situace, kdy je ve slosování více výher než výherců, přesouvají se nevylosované výhry do slosování o hlavní výhru po skončení akce 18. 1. 2007. 9. Do slosování o hlavní výhry budou zařazeni všichni účastníci, kteří do 31. 12. 2006 včetně řádně splnili všechny podmínky této akce bez ohledu na to, zda již byli vylosování ve slosováních o týdenní výhru. 10. Platnost voucheru je 6 měsíců od zahájení soutěže, tzn. do 15. 5. 2007 včetně. Pokud výherce svůj voucher po dobu platnosti, tzn. do 15. 5. 2007 nevyužije, jeho nárok bez náhrady zaniká, případně je provozovatel oprávněn rozhodnout o jiném využití výhry. 11. Výhrou pro každého jsou asistenční služby v nemovitosti Raiffeisen Home Service (dále jen RHS) v hodnotě 1 000 Kč, kterou získávají všichni účastníci, jež v době konání akce uzavřou na poradenských místech RSTS novou Smlouvu o SS. Podmínkou k získání výhry pro každého není složení 3 % cílové částky. Nárok na využívání asistenčních služeb v nemovitosti získá klient na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Poštovní zásilkou obdrží účastníci Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb v nemovitosti a do vyčerpání zásob také reklamní magnet RHS s bločkem. IV. ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER 12. Výhercům voucherů v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč bude unikátní kód zaslán ve výherní SMS. Tato SMS bude zaslána na telefonní číslo, pod kterým se účastník do soutěže registroval. Výhercům voucherů v hodnotě 10 000 Kč a 100 000 Kč bude zaslána výherní SMS obsahující oznámení výhry a výzvu k vyzvednutí voucheru na poradenském místě, kde byla uzavřena daná smlouva o SS. Obchodní zástupce předá voucher s unikátním kódem výherci oproti podpisu. 13. SMS oznamující výhry případně nesoucí unikátní kód budou odeslány výhercům vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od vzniku nároku na výhru. Současně budou mít všichni účastníci akce možnost dozvědět se o své výhře v týdenním nebo hlavním slosování na www.rsts.cz nebo na soutěžní infolince. 14. Účastníci, kteří splní podmínky soutěže a zaregistrují se do soutěže, obdrží oznámení o získání výhry pro každého  RHS také prostřednictvím výherní SMS. Společně s Potvrzením o uzavření smlouvy zašle RSTS poštovní zásilkou Všeobecné podmínky na RHS a do vyčerpání zásob i reklamní magnet s bločkem. V. SOUTĚŽNÍ INFOLINKA 15. Soutěžní infolinka bude zřízena od 15. 11. 2006 do 30.1. 2007. V pracovní dny bude v provozu od 9:00 do 17:00 hod, mimo tuto pracovní dobu bude aktivován záznamník. Infolinka slouží pro zodpovězení dotazů soutěžících ohledně pravidel soutěže, zasílání registrací, vyzvednutí a uplatnění výher, přijímá reklamace a stížnosti. Infolinka informuje výherce voucherů v hodnotě nad 1 000 Kč o jejich výhře. Při ztrátě SMS výherce s unikátním kódem zařizuje opětovné odeslání unikátního kodu. Infolinka slouží také jako alternativa pro výběr výhry pro účastníky, kteří nemají přístup na internet. Výherce má možnost své požadavky zadat operátorům na soutěžní infolince. Bude mu zpracována nabídka na míru a zaslána e-mailem na adresu OZ, který s klientem Smlouvu o stavebním spoření uzavíral. U něj si výherce nabídku vyzvedne. Výherce svoji volbu potvrdí operátorům soutěžní infolinky, ti provedou objednávku.Nutné je písemné potvrzení objednávky (faxem, poštou nebo u obchodního zástupce). . VI. OBECNÁ USTANOVENÍ 16. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele včetně jejich rodinných příslušníků a zaměstnanci společnosti Underline včetně jejich rodinných příslušníků. 17. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat. Svou účastí souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn použít jeho jména a příjmení coby případného budoucího výherce týdenní a hlavní výhry ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách www.rsts.cz a v propagačních materiálech provozovatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 18. Soutěž probíhá pouze na území České republiky. 19. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, má právo provozovatel soutěže  použít na jiné propagační aktivity či je udělit jiným účastníkům soutěže v pořadí. Provozovatel ani společnost Underline, s.r.o. nenesou odpovědnost za chyby v komunikaci či případné nedoručení SMS. 20. Distribuci výher prostřednictvím České pošty nebo služby DPD do celkové výše 100 000 Kč hradí RSTS. Unikátní kód nese v sobě tuto informaci a při nákupu není poštovné účtováno výherci. Výherce  však na vlastní náklady  hradí případné dobírkovné (v případě přečerpání výše hodnoty voucheru). 21. Reklamace zboží objednaného na internetovém obchodě www.vltava.cz neřeší Provozovatel akce ale provozovatel internetového obchodu www.vltava.cz .. Účastník odevzdáním vyplněné části soutěžního letáku uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu uvedeného soutěžního letáku a v rozsahu této akce společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, jakožto správci za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení služeb správce a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. může na základě uzavřené smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů jako třetí subjekt  společnost  Underline, s.r.o.,IČ: 25294482, se sídlem Praha 2, Štulcova 89/4, PSČ 128 00., jako tzv. zpracovatele. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §§11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o  dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. 22. Nepeněžní ceny není možné vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním, ani je nelze vymáhat právní cestou. Účastník rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany provozovatele, než uvedená v těchto pravidlech. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže. 23. Provozovatel  a společnost Underline, s.r.o. si vyhrazují právo změnit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, či bez náhrady ukončit, a to i kdykoliv v průběhu soutěže. 24.Tato pravidla v úplném znění jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.rsts.cz
ab
ab
ab
ab
ab