Kategorie

DESIGN CABINET CZ

Zrušení sedmáctiletého Design centra ČR a jeho dvou pracovišť s galeriemi se v České republice bylo velkým zásahem do života české designerské obce. Ztratila se tak platforma, na které by se scházeli a potkávali designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti.
A protože si bývalí pracovníci Design centra ČR dobře uvědomují rozsach této ztráty  vznikla na platformě ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  (Architecture & Building Foundation) nová organizace s názvem Design Cabinet CZ, která by měla , stejně jako předchozí Design centrum ČR sloužit jako zdroj erudovaných informací pro veřejnost, média  a různé  instituce a místo,  kde  se  mohli vzdělávat a vystavovat designéři, sdružení, spolky, skupiny nebo firmy pod  odborným kurátorstvím a za pomoci týmu vzdělaných expertů. Design Cabinet CZ  má sloužit jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, studenty a školy všech stupňů a typů. Pracovní tým tvoří v současnosti tři pracovnice se záměrem  rozšíření na pětičlennou skupinu. Design Cabinet CZ  sídlí na adrese: ABF, Václavské nám. 31, 114 21 Praha 1. Od 2. dubna 2008 můžete navštívit knihovnu ve zkušební provozní době od 10 do 16 hodin. Design Cabinet CZ chce spolupracovat se státními institucemi, nevládními organizacemi, odbornými sdruženími, spolky, skupinami a firmami i jednotlivými designéry a zájemci o design.
ab
ab
ab
ab
ab