Kategorie

Další novela stavebního zákona má přinést zjednodušení

Novela stavebního zákona vstoupila v platnost na začátku ledna letošního roku. Zákon byl novelizován poprvné po 40 letech a již si vyžaduje další novelu. Již před schválením ji kritizovala řada odborníků a zkušenosti s ní také podle MMR ukazují na řadu nedostatků. Autoři novely slibovali, že díky zrušení nutnosti stavebního povolení v některých případech bude situace jednodušší. Nicméně podle dosavadních zkušeností se tím situace mnoha stavebníků spíše zkomplikovala.
Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dnes vládě předloží novelu stavebního zákona. Podle ní by měla být možná stavba rodinného domu i v části obce, která nemá schválen územní plán. Návrh zákona ještě posoudí Legislativní rada vlády. Poslancům Čunek navrhne projednání změn ve zkráceném řízení. Novela by pak mohla platit od konce tohoto roku.

Pro stavbu v nezastavěné části obce nebude třeba územní plán

Lidé si možná budou moci v budoucnu postavit dům i v nezastavěné části obce, která nemá schválen územní plán. Například i postavení plotu by mělo být v budoucnu jednodušší. Malé obce, které nemají schválen územní plán, už nebudou podle novely potřebovat pro výstavbu v nezastavěné oblasti územní plán, k vymezení území pro stavby postačí vydání opatření obecné povahy. "Zvýšená ochrana nezastavěného území je jedním ze základních cílů stavebního zákona, nicméně uvedená úprava se ukazuje jako nepřiměřeně tvrdá u obcí, které nemají schválenou územně plánovací dokumentaci," uvedlo MMR. Ministerstvo se rozhodlo tuto podmínku zrušit i z toho důvodu, že by byla ohrožena výstavba některých projektů financovaných z EU tím, že by měly subjekty problém získat stavební povolení.

Povolování souborů staveb

Novela řeší také společné povolování souborů staveb, které nynější zákon neřeší. To vadí stavebním úřadům, které tak nemohou využívat zjednodušujících postupů. Novela dále navrhuje upravit zrušení územních rozhodnutí a nařízení obcí o stavebních uzávěrách.

Prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace

Novela také usiluje o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace. Územní plány schválené v období od 1. července 1992 do 31. prosince 2006 měly být podle nynějšího stavebního zákona do pěti let nahrazeny novými dokumenty. MMR navrhuje prodloužení této lhůty na devět let, aby měly obce v platnosti aspoň nějaký územní plán a mohly tak čerpat peníze z EU.
ab
ab
ab
ab
ab