Kategorie

??? co-vy-na-to ??? Tentokrát na téma Dotace a dotační program Zelená úsporám

Dotace a dotační program Zelená úsporám budí nejen obrovský zájem, ale také fámy, kontroverze, ba místy i odpor. Máte na to svůj názor??? Vyjádřete se! CO-VY-NA-TO-?
 

Dotační program Zelená úsporám má veliké ambice.

Díky prodeji části emisního přebytku, který Česká republika  v rámci režimu Kjótského protokolu  v aktuálním období má, a díky  závazku, že finanční prostředky takovým prodejem získané lze využít pouze a výhradně na investice do dalšího snižování emisí skleníkových plynů, je tu  pořádný balík peněz, který Státní fond životního prostředí bude rozdělovat mezi ty domácnosti, které přistoupí k realizaci akcí, jež sníží energetickou náročnost jejich domovů. Motivace Zateplení domu, výměna starého kotle za ekologičtější způsob vytápění, solární systémy, obměna oken a dveří. To jsou opatření, která sice do budoucna ušetří mnohé náklady na provoz domu, ale počáteční investice je vysoká. Vysoká tak, že mnohé od podobných akcí pochopitelně odrazovala. Návratnost dvacet třicet let, až poté by došlo na šetření za energii. S dotací programu Zelená úsporám se ale návratnost vynaložených peněz podstatně zkrátí, dle druhu zvolených opatření na pět až deset let. To už je značná motivační pobídka. S dotací bude rozhodování, zda zatepliti dům, či nezatepliti dům o poznání snazší. Jaká to nespravedlnost! Mnozí namítají, jak je to nespravedlivé, když ti, kteří svůj dům zateplili (vyměnili okna, vytápění atd.) v loňském roce, předloňském roce nebo ještě dříve, na dotaci nemají nárok a stavěli za své bez koruny od státu. Ano, nespravedlivé to  je. Ale motivovat k "ekologickým" investicím do vlastních domovů je zjevně třeba právě ty, kteří z nějakých důvodů zatím otáleli nebo váhali, zda by se do něčeho takového měli vůbec pouštět. Pokud by se oněch letošních deset miliard korun (10 000 000 000 Kč sic!) rozpustilo jako dodatečná odměna všem, kteří se k podporovaným krokům rozhoupali už někdy v minulosti, zjevně by se počet ošetřených budov nezvýšil tak, jako když se dotace vztahují na akce realizované nyní a v letech budoucích. Dýchat v zimě na předměstí? Pak přinese dotační program Zelená úsporám kýžené cíle v podobě nižší spotřeby energie domácností, nižší ekologické zátěže země, nižší energetické závislosti země, ale především: na předměstích se snad konečně bude dát i v zimě  dýchat z plných plic!

co-vy-na-to-?

Máte svůj názor na dotace a dotační program Zelená úsporám? Napište ho ! Co si o těch dotacích myslíte Vy? A co si asi myslí ostatní?

ab
ab
ab
ab
ab