Kategorie

??? CO-VY-NA-TO ??? Na tom pražským mostě aneb co bude s mostem Karlovým ?

*
 

O Karlově mostě se mluví

Jistě jste již v médiích zaznamenali současně hojně diskutované téma, a to kontroverze kolem obnovy jedné z našich nejcennějších kulturních památek - Karlova mostu. Karlův most je přeci naší ikonou a je oslavován, hojně navštěvován a obdivován nejen krajany. Vždyť každý, kdo navštíví Prahu, Karlův most, jakožto jednu z nejcennějších památek, nevynechá.

Rozpory ohledně rekonstrukce Karlova mostu

V současné době probíhají na Karlově mostě rekonstrukce. Stav Karlova mostu si totiž díky svému churavému stavu rekonstrukci naléhavě vyžadoval. Restaurátorské práce budou na mostě pokračovat ještě několik let. A tak vzniká otázka, zda se podaří důsledněji vytvořit pravidla, která budou lépe respektovat odbornou památkovou péči. Rozpory, které díky kauze o rekonstrukci Karlova mostu vznikly, jsou hlavně mezi Národním památkovým ústavem (NPÚ) a širokou veřejností. Je však nutno říci, že NPÚ není jediným garantem této rozsáhlé rekonstrukce. Musíme si uvědomit, že NPÚ v této kauze není výkonnou složkou, ale složkou odbornou. V dané věci tedy nerozhoduje, pouze radí. Snad se v budoucnu dočká od Ministerstva kultury nového zákona o státní památkové péči. Nutno dodat, že nový zákon je již připraven.

A jak to všechno dopadne?

Je však přeci v zájmu nás všech, aby národní kulturní památku, jako je Karlův most, spravoval orgán, který je díky odborníkům a profesionálům přes památkovou péči tím nejvhodnějším. Jde o to, že "správných" památkových řešení je více, a tak nastávají spory mezi preferovanými metodami: • konzervační metoda (zachovat co nejvíce původních matérií) • pietní restaurátorská metoda (uplatnění tradičních historických postupů) • účelová metoda (uplatnění kvalitního řemesla a soudobé stavební techniky) A jaký názor na téma Karlův most máte Vy?

ab
ab
ab
ab
ab