Kategorie

Co nabízí Státní fond rozvoje bydlení?

Zda bude Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) fungovat i nadále, není stále jasné. Podívejme se přesto, co nám dnes tento fond nabízí - a čeho lze ještě využít.
Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury jsou mimorozpočtové fondy, které sice nesystémově berou peníze ze státního rozpočtu, na druhou stranu jsou ale úspěšné v získávání dotací z fondů evropských. Státní fond rozvoje bydlení podle jednotlivých programů rozděluje finanční prostředky určené na podporu bydlení a z pozice státní instituce uzavírá smlouvy s bankami, obcemi i s jednotlivými příjemci podpory. Také poskytuje poradenství v dané oblasti.

Co Státní fond rozvoje bydlení podporuje?

Zejména je to program Podpora mladých nízkoúročenými úvěry, dále lze požádat o dotaci na rekonstrukci panelových domů  nebo aktuálně dotace postiženým povodněmi či podporu výstavby sociálních bytů. Více informací najdete na www.sfrb.cz, my se v článku budeme věnovat hlavně programu Podpora mladých, která se týká lidí do 35 let a je určena k pořízení vlastní domácnosti - úvěr byl dříve známější jako "novomanželská půjčka", podmínky jsou ale benevolentnější. Úvěr 300 otevírá dveře k samostatnému bydlení. Pod tímto heslem najdeme dnes již jen jeden program, a to takzvaný Úvěr 300; Úvěr 200 a Úvěr 150 jsou od února letošního roku neaktivní. Úvěr 300 vychází z Nařízení vlády 616/2004 Sb. schváleného 1. 12. 2004 ve znění pozdějších novel.

Jaké jsou podmínky získání Úvěru 300?

Podpora je určen mladým manželům, kde alespoň jeden z nich v roce podání žádosti ještě nedosáhl a ani nedosáhne 36 let. Žádost přitom může podat kterýkoli z nich. Podporu dále může získat ten, kdo pečuje o nejméně jedno nezletilé dítě, omezení věkem je stejné. Žádost můžete podat osobně nebo poštou, smlouvu o úvěru je třeba uzavřít osobně. Úvěr lze získat za život jen jednou a také jej nelze získat dvakrát na tu samou nemovitost. Další překážkou k získání úvěru je skutečnost, kdy žadatel nebo jeho manžel/ka je vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu. Velikost bytu nebo rodinného domu není úvěrem limitována.
K čemu lze Úvěr 300 využít? • výstavba bytu podle zákona o vlastnictví bytů • výstavba bytu v rodinném domě • výstavba bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení • koupě bytu • koupě rodinného domu s jedním bytem • úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu • úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu
Maximální výše úvěru činí 300 tisíc korun a jeho splatnost je nejdéle 20 let, s úročením 2 % ročně. Existuje možnost odložení splátek až o 10 let, nicméně úroky je nutné platit po celou dobu. Také lze, na základě složité sociální situace, povolit až dvouleté "prázdniny", doba splatnosti úvěru se pak o dobu přerušení prodlouží.

Jak podat žádost o úvěr?

Formuláře najdete na internetových stránkách SFRB, na jednotlivých pracovištích SFRB (v Praze a Olomouci), na Ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen. Žádost můžete podat osobně nebo poštou, v případě nutnosti doplnění potřebných podkladů k tomu budete vyzváni. Vlastní projednání úvěru a uzavření smlouvy se děje na základě osobního setkání. Foto: (c) STOCK.XCHNG
ab
ab
ab
ab
ab