Kategorie

Co byste měli vědět o překlenovacím úvěru

O výhodách stavebního spoření a jeho produktů jsme vás snad přesvědčili v předchozích článcích o stavebním spoření a úvěru z něho. Dnes vám chceme představit další produkt této možnosti spoření, ikdyž o spořenív tomto případě půjde jen okrajově- překlenovací úvěr.
 
Pokud klient stavební spořitelny nesplní některou z podmínek získání klasického úvěru ze stavebního spoření (např. nespoří delší dobu než dvacet čtyři měsíců, nevložil na účet dostatečný podíl cílové částky nebo nedosáhl potřebné výše hodnotícího čísla), může požádat svoji stavební spořitelnu o poskytnutí takzvaného překlenovacího úvěru.

Když potřebujete finance bez čekání a předchozího letitého spoření

Překlenovací úvěr vám poslouží hlavně k velmi rychlému získání potřebných finančních prostředků k včasnému a snadnému vyřešení vašich bytových potřeb. Slouží k překlenutí doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr z vašeho stavebního spoření. Další výhodou překlenovacího úvěru je bezesporu fakt, že může být použit jako vhodná alternativa k hypotečnímu úvěru, zejména pro rychlost vyřízení tohoto úvěru a výše zapůjčené částky, která může dosahovat značné výše.

Na úvěr nemáte automatický nárok

Avšak pozor! Na překlenovací úvěr nemáte ze zákona právní nárok, a tak se vám může stát, že vám vaše stavební spořitelna přiznání tohoto úvěru jednoduše neschválí. Každá stavební spořitelna si určuje svá vlastní pravidla a postupy, kterými se v případě tohoto schvalovacího mechanizmu řídí. Rovněž byste měli vložit určité procento finančních prostředků na účet vedený stavební spořitelnou(vždy záleží na spořitelně) a prokázat dostatečně vysoké příjmy tak, abyste zvýšili pravděpodobnost získání úvěru. Z těchto skutečností vás totiž spořitelna přidělí do určité „rizikové skupiny“ a vaši žádost podle toho vyřídí buď kladně, nebo záporně. V případě schválení úvěru a zařazení do určité „rizikové skupiny“ vám bude sdělena i výše úrokové sazby u poskytnutého úvěru.
 

Úvěr není zadarmo

Mějte vždycky na paměti, že překlenovací úvěry nepatří k těm nejlevnějším produktům, a to i přes skutečnost, že v poslední době klesly úroky z překlenovacích úvěrů na hranici běžných hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Vždy se proto snažte využívat spíše klasického úvěru ze stavebního spoření, který je v konfrontaci s překlenovacím úvěrem velmi výhodný. Pakliže vám spořitelna „přiklepne“ překlenovací úvěr, musíte počítat s tím, že se vaše stavební spoření jako by rozdělí a vy budete platit dále spoření podle vašeho současného plánu a splácet výši překlenovacího úvěru. V době tohoto duálního splácení musí být váš účet vyinkulován ve prospěch vaší stavební spořitelny, a to až do chvíle, kdy vám vznikne nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Úroky, úroky, úroky ...

Ve fázi překlenovacího úvěru vám pak bude přiznána celková požadovaná částka, což znamená, že úvěr nebude představovat rozdíl mezi vašimi naspořenými penězi a cílovou částkou tak, jak je tomu u úvěru ze stavebního spoření. Vy tak musíte platit úroky z celkového součtu těchto peněz, přičemž paradox je v tom, že platíte úroky i z peněz, které jste si během doby stavebního spoření naspořili na váš spořící účet.

Kdy se vám konečně úroky sníží

Kamenem úrazu překlenovacího úvěru je zřejmě fakt, že v rámci splátek překlenovacího úvěru nesplácíte vlastně žádnou jistinu, která za normálních okolností snižuje úroky, a tím i celé splátky. Znamená to tedy, že na rozdíl od splátek klasického úvěru nebo normální běžné hypotéky se úroky v tomto časovém období nezmenšují a nesnižuje se ani dlužná částka z překlenovacího úvěru. Je tedy jasné, že překlenovací úvěr je splacen až tehdy, kdy vám vaše spořitelna nabídne klasický úvěr ze stavebního spoření. Teprve pak začínáte splácet již výše zmiňovanou jistinu a postupně tak začínáte snižovat úrokovou sazbu až do zaplacení celého poskytovaného úvěru. Překlenovací úvěr můžete čerpat stejně jako klasický úvěr ze stavebního spoření zálohově, jednorázově i postupně a může být poskytnut pouze na řešení bytových nebo stavebních potřeb účastníka stavebního spoření.

Výhoda:  úrok můžete odečíst z daňového základu

Podnikatele, ale i zaměstnance může potěšit i fakt, že úroky z překlenovacího úvěru můžou odečíst ze svého daňového základu a výrazně si tak snížit daňový základ a použít tyto ušetřené prostředky pro své potřeby. Překlenovací úvěr tedy lze doporučit pouze účastníkům stavebního spoření, kteří se ocitli v tíživé bytové situaci a musí tento problém řešit velice rychle.

 Foto: www.rsts.cz

ab
ab
ab
ab
ab