Kategorie

Čím topit? Podívejte se na přehled možností

Energie již levnější nebude, a tak mnoho domácností věnuje dostatek pozornosti uvažování o tom, jaký způsob vytápění pro svůj dům zvolit. Je příjemným zjištěním, že existují možnosti, které jsou kromě ekonomického hlediska rovněž ekologické.

Plyn jako zdroj tepla

Nejběžnějším zdrojem pro vytápění je v našch zemích zemní plyn. Z dlouhodobého hlediska je na zemní plyn pohlíženo jako na zdroj energetické závislosti dodávat surovinu z Ruska a Alžírska. Evropské zdroje plynu tvoří pouhá dvě procenta světových zásob. Tam, kde není zavedena plynofikace, mohou lidé používat plyn kapalný ze zásobníku. Při spalování propanu, butanu nebo jejich směsí nevzniká žádný pevný odpad ani saze. V případě, že se uživatel bude chtít v budoucnu napojit k rozvodné síti, přestavba pro použití zemního plynu není nijak nákladná.

Tuhá paliva na ústupu až na dřevo

Na ústupu jsou již tuhá paliva, jako je černé a hnědé uhlí nebo koks. Naopak na vzestupu je dřevo. Pro životní prostředí je to plus. Při spalování dřeva nevznikají téměř žádné emise SO2 a obsah popelovin a dusíku je velmi nízký. Hodnoty CO2 jsou neutrální. Znamená to, že pro nárůst tuny dřevní hmoty je spotřebováno právě tolik oxidu uhličitého, kolik je ho vypuštěno při spalování stejného množství dřeva. Velikou předností dřevní hmoty je fakt, že se jedná o tuzemský a obnovitelný zdroj energie.

Elektrická energie k vytápění?

Dalším oblíbeným a pohodlným zdrojem vytápění je elektrická energie. S vytápěním pomocí elektrické energie rychle dosáhneme požadovaného výkonu a stejně snadno se výkon reguluje. Jedná se o nejluxusnější, ale na druhou stranu také o nejdražší způsob vytápění. Elektrická energie se jeví jako čistá a nezávadná k životnímu prostředí, ale její výroba představuje pro přírodu jednu z největších zátěží. Nejvíce elektrické energie produkují jaderné elektrárny. Zde hrozí podobný problém jako u zemního plynu. Tedy závislost na státech vlastnící zásoby uranu.
 

Obnovitelné zdroje

Největší naděje jsou vkládány do obnovitelných zdrojů. Jedná se o biomasu, bioplyn, tepelná čerpadla, tepelné solární kolektory nebo například větrné elektrárny. Zatím jen asi tři procenta energie jsou získána z obnovitelných zdrojů, do roku 2020 to má být ale 20 procent.

Biomasa pro vytápění

Surovina pro výrobu biomasy pochází zejména z odpadů vzniklých v dřevozpracujícím a těžebním průmyslu, jedná se například o dřevěné peletky nebo brikety. Ze zemědělské činnosti je používána sláma z obilovin a olejnin, traviny či rákos. V budoucnu se slova ujmou rychlerostoucí a „energetické“ plodiny, které jsou pěstovány přímo za účelem výroby biomasy.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo dokáže využívat tepelnou energii obsaženou ve vnějším prostředí (ve vodě, v půdě, ve vzduchu), čímž zvyšuje teplotu pracovního média. Je fascinující, že tepelné čerpadlo dokáže získat teplo i ze vzduchu chladného mínus dvacet stupňů Celsia a ohřát vodu na krásných čtyřicet stupňů. Cena tepelných čerpadel je srovnatelná s cenou slušného automobilu. I přes vyšší pořizovací náklady se investice vrátí, nehledě na neméně důležitý ekologický aspekt.
 

Rekuperační jednotka

Přestože rekuperace není přímo způsob pro vytápění, stejně nám dokáže uspořit 30 – 50 procent nákladů za vytápění. Jak je to možné? Každý dům je zapotřebí větrat. Při klasickém větrání okny dochází k úniku znečištěného, ale teplého vzduchu z interiéru a dovnitř se dostává vzduch studený. Systém kontrolovaného větrání zajistí, že do domu přichází čerstvý, ale již předehřátý vzduch. Odcházející vzduch předá většinu svojí tepelné energie čerstvému vzduchu. Nejmodernější systémy vykazují účinnost 90 – 99 %. Tento způsob větrání přináší i další výhody. Například nevzniká žádný průvan, eliminují se pachy, zamezuje se vzniku plísní a díky filtrování vzduchu nehrozí zasažení místností bakteriemi, jako tomu může být u klimatizací.
ab
ab
ab
ab
ab