Kategorie

Čím osadit zahradní jezírko?

Už víme, že při založení jezírka se musíme inspirovat přírodou. Malé jezírko by mělo být spíš někde při kraji a mělo by zapadat do okolního prostředí, například mezi už krásně vzrostlé stromy apod. Velké jezero naopak mů

Už víme, že při založení jezírka se musíme inspirovat přírodou. Malé jezírko by mělo být spíš někde při kraji a mělo by zapadat do okolního prostředí, například mezi už krásně vzrostlé stromy apod. Velké jezero naopak může být i uprostřed zahrady. Možná se zeptáte, proč ne malé? To malé by tam totiž vypadalo jako kaluž.

Při výběru rostlin musíme vzít v potaz, že v přírodě vodní plocha přechází ve vlhkou bažinu, kdežto u jezírka založeného pomocí folie, je hned vedle vodní plochy úplné sucho a klidně tam můžeme vysadit kaktus.

Rostlinky plovoucí na hladině a rostliny pro hlubokou vodu

Leknín

Nejkrásnější rostlina do jezírka je leknín. Bez něj si jezírko nedokáže představit snad nikdo z nás. Lekníny se dají koupit v různých barvách a v různých velikostech. Velké množství druhů nám dává možnost výběru, a to hlavně v souvislosti s jezírkem dle hloubky vody od pouhých osmi centimetrů až po nádrže s více jak metrovým sloupcem vody.
 

Co lekníny nesnášejí?

Lekníny a jiné rostliny plovoucí na vodě nesnášejí postřik vodou. Z tohoto důvodu by neměly být sázeny v blízkosti fontán či vodotrysků. Chceme-li nechat leknín v jezírku přes zimu, musí být hluboké alespoň 80 cm a na dně mít dostatek bahna. Nechceme-li nechat leknín či jiné rostliny přes zimu v jezírku, či nemůžeme, je nutné je před zimou vyndat a uložit ve sklepě.
Stulík žlutý (Nuphar lutea) je klasickým zástupcem vodních rostlin. Udrží se jak v 80cm hloubce, tak i v mělké vodě.

Plavín štítnatý

Krásná rostlinka pro zahradní jezírko. Je to vytrvalá vodní bylina s listy plovoucími na hladině. Plovoucí listy o průměru 7cm a jasně žluté květy o průměru 5cm jsou ozdobou každého jezírka či rybníčku. A může být využit obzvláště tam, kde není prostor pro větší lekníny. Optimální hloubka vody je kolem 25cm, ale může být i méně. Je to vděčná rostlina, která nepotřebuje příliš pozornosti a zvláštní nároky. Je to světlomilná a teplomilná vodní rostlina.

Rostliny pro osázení břehů

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) – je velice vděčná a atraktivní rostlina.

Voděnka viržinská (Tradescantia virginiana) – je vděčnou rostlinou pro vysázení na břehu. Právě voděnka miluje vlhkost a krásně kvete s květy od bílé po modrou.
Z travin se u vody daří ostřici pobřežní (Carex riparia) či orobinci (Typha latifolia)
Dále do vody můžeme vysadit puškvorce. V mělké vodě pak dobře roste Oenothera, přesličky či sítiny. Pro vlhkomilné rostliny musíme kolem vytvořit vlhké stanoviště, a to tak, že necháme část folie přes okraj, nasypeme na ni zem, která pak zůstává stále vlhká. Tady pak dobře rostou další rostlinky. Například plazivá vrbina penízková (Lysimachia nummularia), ta má drobné lístky, žlutě kvete, plazí se a krásně pokryje okraj jezírka, či plazivý ďáblík bahenní.

Trocha exotiky u jezírka

Pro navození trochu exotické nálady je možno k jezírku vysadit bambus. Dáváme však pozor, jak bude velký, až vyroste. U nás jsou totiž bambusy dorůstající výšky několik decimetrů, ale jsou i takové, které vyrostou i několik metrů. Okolí jezírka je vhodné doplnit kameny, a to jak velkými, různé rozmístěnými po břehu, tak drobným kačírkem, který k vodě patří. Můžeme jím obsypat rostliny, aby nezarůstaly plevelem. Mulčovací kůra je nevhodná, za sucha snadno odletí na vodu, kterou tím znečistí. Pokud nechceme mít jezírko špinavé a zarostlé řasou, je dobře jej doplnit filtrací a třeba vodotryskem. Pak můžeme do vody vysadit i několik rybiček.
ab
ab
ab
ab
ab