Kategorie

Christopher Dresser - Pionýr moderního designu

Christopher Dresser (1834–1904) patří mezi nejvýznamnější představitele širokého obrodného hnutí v Anglii, jehož členové si během druhé poloviny 19. století kladli za cíl pozvednout estetickou úroveň předmětů, které člověka obklopují. Prohlédněte si v naší fotogalerii jeho produkty. Dresser jako jeden z prvních pozvedl užitné výrobky a užitné umění díky průmyslové výrobě na design. Věříme, že při pohledu na mnohé jeho půvabné stojánky na topinky, konvičky či džbány a další, nebudete chtít věřit, že byly navrženy v předminulém století. Ale nezoufejte, nejde jen o exkluzivní exponáty určené pro sběratele. Dresser byl takovým vizionářem, že jeho návrhy dodnes realizuje v oblíbených a dostupných kopiích italská designérská společnost Alessi.
 

Průmyslová výroba versus rukodělná produkce

Na rozdíl od ostatních teoretiků i praktikujících návrhářů, v čele s Williamem Morrisem (1834–1896), kteří usilovali o ušlechtilý cíl cestou návratu k rukodělné výrobě, dokázal Dresser využít výdobytků nejmodernější techniky a svá díla vyrábět v továrnách. Bývá považován za jednoho z prvních designérů v současném významu tohoto slova. Plným zapojením strojové výroby do procesu vzniku umělecky kvalitních předmětů předběhl svou dobu. Jím dosažené mety museli později znovu a znovu dobývat příslušníci uměleckých avantgard počátku 20. století.

Dodnes nás nechává v úžasu stát

Návrhářská i teoretická tvorba Christophera Dressera udivuje šíří svého záběru. Jejím východiskem bylo vědecké zkoumání přírodních zákonitostí zejména z oblasti botaniky (např. růstu rostlin) a jejich příbuznost s principy navrhování základních forem i dekorace předmětů. Tvar vznikajícího předmětu i materiál, z něhož bude vytvořen, zároveň vždy vycházejí z jeho budoucí funkce a z užitých technologických postupů. Esteticky silně působí přiznané a zdůrazněné konstrukční prvky, jako jsou lemy a nýty.

Hledání tvaru

Míru zájmu o účelnost předmětu dokládají dochované studie sklonu výlevek a několikanásobně zalomených držadel konvic, u nichž je jasně patrné hledání tvarů pro co nejpohodlnější užívání. Firmy produkovaly podle Dresserových návrhů předměty několika cenových hladin, od luxusních po velmi levné, dostupné širšímu okruhu zákazníků.
 

Inspirace v přírodě, kultuře i historii

Christopher Dresser zcela svobodně přejímal tvary i výzdobné motivy z rozličných historických dob i kultur. Některé jeho návrhy přímo kopírují japonské originály. V jeho tvorbě se také odrážejí snad všechny styly, které se během jeho kariéry objevily, od anglické novogotiky po Art Nouveau. Stejně široká jako stylové rozpětí Dresserových návrhů byla i jejich typová škála.

Tapety a textilie, nábytek a stolní náčiní

Pro konkrétní zákazníky navrhoval kompletní interiéry, pro výrobce pak tapety, bytové textilie, podlahové dlaždice, nábytek a drobnější předměty denní potřeby, mezi jinými nádoby a další stolní náčiní. Ovšem právě v posledně jmenovaných, nevelkých trojrozměrných objektech, na které je aktuální výstava zaměřena, došel Christopher Dresser k bezprecedentní čistotě tvaru, oproštěného od jakéhokoliv ornamentu. Radikálně geometricky pojaté kovové nádoby, svícny a stojánky na topinky se staly nadčasovými symboly moderního stolování.
 

Kdy a kudy na výstavu?

Součástí výstavy je aktivní program.  Pro návštěvníky, kteří mají zájem si navrhování a designérskou práci přiblížit doslova na vlastní ruce, je připraven pracovní stůl s náčiním, dřevěnými tvarovými mustry a spoustou alobalu. Vlastní návrhy si zájemci mohou odnést domů, nebo je mohou ponechat na výstavě na pohled dalším příchozím. Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční 15. dubna v 17 hodin ve výstavním sále muzea, přednáška 3. června v 17 hodin v přízemí muzea.
 
Záštitu nad výstavou převzal J. E. pan Raf Van Hellemont, velvyslanec Belgického království v ČR.
 
Komisař výstavy: Petra Matějovičová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Koncepce výstavy: Bernadette De Loose, Design museum Gent
Architektonické řešení: Dušan Seidl, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Grafický design: Štěpán Malovec
Aktivní program a programy pro školy:Vladimíra Sehnalíková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 
Zapůjčitelé exponátů:
Alessi Museum, Omegna, Itálie
Caroline & Andrew Everett, Hereford, Velká Británie
Harry Lyons, St. Leonards, Velká Británie
Design museum Gent, Belgie
soukromá sbírka, Belgie
 
Pořadatelé:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Design museum Gent

- převzato z tiskové zprávy  UPM na http://www.upm.cz/, redakčně upraveno a doplněno -

ab
ab
ab
ab
ab