Kategorie

Chcete netradiční prostor – zkuste Koglera

Skutečně originální řešení v architektuře a designu nabízí rakouský architekt Peter Kogler. Hovoří o propojení světů architektury, užitého umění, přes divadlo, performance, hudbu a nová média.
Zpravidla jde o velké prostorové inscenace založené na úplném pokrytí vnitřních i vnějších prostor multipilkovanými znaky, které navozují zdání jakéhosi virtuálního prostoru. Artefakty jsou složené z podivných trubek, nesmyslně vedoucích elektrických vodičů, v povzdálí rozprostřené organické formy, mozek, cévy, žíly … Výkladů takovéto formy odvážného řešení prostoru může být nespočet a každý si je může přeložit po svém. Mohou budit dojem ztraceného iluzorního světa, který si autor troufá složit v jeden harmonický celek, mohou varovat, provokovat, bořit i spojovat.

Boj s destrukcí dnešního světa

Nicméně autorovi jde podle hodnocení některých teoretiků umění o jediné. Chce se kriticky vypořádat s vídeňským akcionismem, s komerčním působením krváků a nesmyslných orgií Hermana Nitsche, který pomocí vizuálních prostředků upozorňuje odpuzujícím šokem na nenormalitu tohoto světa a jeho pošetilých obyvatel a zpochybňuje i vůli člověka cokoli na daném stavu změnit. Peter Kogler chce naopak změnit vše, má potřebu se vypořádat s destruktivním nábojem současného světa. Oproti krutostem hledá harmonickou poetiku prostředí. Projekty se odehrávají v tzv. rozšířeném prostoru architektury a urbanismu a stávají se, jak sám autor říká, otevřením vnitřního světa, rozprostřením duše.

Hledání symbolického řádu

Prostorové instalace rozbíjejí původní architektonický prostor a iluze bývá dokonalá a velmi často matoucí. „Tlak virtuálního prostoru je někdy tak veliký, že nás ovládne a donutí nás, abychom se s ním spojili. Prostor pak vypadá, jako by se v něm otevřel náš vnitřní svět i s našimi pochybnostmi, fobiemi a sny. Je to pohled do sebe, spojení s naší vnitřní zkušeností, který nám dovoluje obstát ve virtuálním prostředí,“  vysvětluje autor. Hledání symbolického řádu by podle něj mělo být cílem architektury a designu, zvláště v dobách sdíleného kyberprostoru. Ukazuje virtuální prostory připravené pro náš pobyt. Sítě znaků mohou být i jistým varováním, mají velký asociační potenciál stejně jako často zobrazovaný lidský mozek.
Peter Kogler (1959)Patří mezi nejvýznamnější a mezinárodně známé umělce střední generace, která pracovala s uměním jako s jazykovou strukturou, kterou je třeba analyzovat jako systém v nejširších souvislostech a v komplexu architektury, užitého umění a divadla. Nejznámější z jeho projektů byly realizovány na světových výstavách documenta IX a documenta X v Kasselu, dále na benátském bienále a ve vídeňské Secesi a v bezpočtu výstavních, soukromých a veřejných prostorách ve Frankfurtu, Innsbrucku, Grazu, Hannoveru, Paříži, Nice, Torontu, Neuchâtelu, Montpellieru, Vídni aj.
ab
ab
ab
ab
ab