Kategorie

Český design v cyklu přednášek centra DOX

Již 24. 6. 2009 v 18h se uskuteční druhá z cyklu přednášek „Český design světový“. Přijďte na besedu s Davidem Karáskem do CAFÉ DOX!
Cílem cyklu přednášek Český design „světový“ je setkání s designérem nebo organizací, odhalení jejich poznání a srovnání jejich zahraničních zkušeností s českým prostředím. Jednotliví designéři se dokázali prosadit i ve světě, mohou proto zasvěceně referovat o reakcích na český design v zahraničí, v zahraniční firmě nebo studiu. Každý z nich má  jiný pohled na věc, proto navštívíte-li více než jednu přednášku, můžete si udělat celistvější obrázek o současném designu.
Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci.
 
 

David Karásek

 
Téma besedy Davida Karáska zní: Nejen design, nejen výroba a nejen obchod. Více k tomuto tématu můžeme napovědět pomocí citace názoru samotného Karáska: „Nejvíc mě na tom baví propojení mezi vlastním designem a obchodním konceptem firmy. Zdá se mi, že všechno má najednou o to větší smysl.“
David Karásek stál u zrodu společnosti mmcité, dodnes je jejím předním designérem. Tato společnost je jediným českým výrobcem městského mobiliáře, který má přímé obchodní zastoupení ve většině zemí Evropy, nově i v USA. David Karásek absolvoval VŠUP, atelier Designu ve Zlíně pod vedením profesora Z. Kováře a P. Škarky, poté působil jako odborný asistent v Atelieru designu na FaVU VUT v Brně. Se svým designem se účastnil řady výstav: Design jako nástroj prosperity (Senát PČR, 2001), Vynikající výrobek roku (DC ČR v Praze), Designmai (Berlín, 2004), Czech This Out !(Vídeň, 2005), Design Match 06 a 08 (Praha, Bratislava, Košice, Budapešť), Designblok (Praha, 2008), Czech Selection (Milano, 2009).
Za svoji práci získal řadu ocenění doma i v zahraničí, v současné době je také členem Rady Unie profesionálních designérů ČR.
Besedy se zúčastní také Jana Vinšová – projektový manager CZECHDESIGN.CZ.
 
David Karásek 

Realizace přednášek

 
Organizátory přednášek je DOX ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ. Partnerem přednáškového cyklu je
VŠUP.
Vstupné na přednášku činí 60Kč. Kapacita CAFÉ DOX je omezená, proto si v případě zájmu raději místo rezervujte: judita@doxprague.org.
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
TRAM: 5, 12, zastávka Ortenovo nám., Metro: zastávka Nádraží Holešovice

Centrum DOX

 
Centrum DOX vzniklo jako soukromá iniciativa několika osob pod vedením Leoše Války s cílem vytvořit instituci sloužící široké veřejnosti. Snaží se podporovat prezentaci české umělecké scény v mezinárodním kontextu. Rozvíjí výměnu  mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.
Akciová společnost DOX Prague, a.s. neslouží k podnikání, ale k podpoře moderního umění. Zisk společnosti slouží výhradně k rozvoji samotného centra. Centrum Dox se neobejde bez vnější podpory. Finanční prostředky pocházejí z několika zdrojů: z vlastní činnosti (vstupné, členství, nájem restaurace, knihkupectví, komerční pronájmy pro jednorázové akce); z příspěvků od sponzorů a příjmů z vlastní marketingové činnosti; z příspěvků od městských, státních, evropských institucí.
Info, foto: www.doxprague.cz
 www.czechdesign.cz
ab
ab
ab
ab
ab