Kategorie

České nájmy ve Štrasburku

Evropský soud má na stole celkem 59 stížností, které představují okolo 4800 individuálních stěžovatelů. Dá se předpokládat, že celé řízení potrvá déle než dva roky.
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku začal řešit stížnosti tisíců majitelů bytů a domů v České republice kvůli regulovanému nájmu. Soud vybral zhruba ze šedesáti stížností čtyři modelové případy, kterými se bude zabývat jako vzorovými.

Dvě největší sdružení vybrána nebyla

Mezi vybranými není ani jedna stížnost členů dvou největších sdružení bojujících kvůli nájmu se státem - Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) a Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR). Ty požadovaly od státu desítky miliard korun. Stát má nyní čas do 12. září, aby se k jednotlivým stížnostem vyjádřil.

Argumenty stížností jsou podobné

Fakt, že soud nevybral ani jednu žalobu z obou nejbojovnějších sdružení, podle ministerstva spravedlnosti neznamená, že by se nějak změnil přístup státu. Podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzany Kuncové je jedno, zda se bude soud zabývat stížnostmi členů sdružení nebo jinými. Argumenty vybraných stížností jsou totiž podobné s těmi z OSMD.

Bližší spolupráce

Skutečnost, že se mezi pilotní případy nedostala ani jedna stížnost obou největších sdružení, může vést k jejich těsnější spolupráci. Až dosud se totiž v názorech jejich členové a představitelé značně lišili. OSMD navrhlo státu mimosoudní vyrovnání 50 miliard korun a roční výpověď bez udání důvodu. HOMR požaduje zaplacení veškerých škod a považuje jednání s ministerstvy za zbytečná. Jsou přesvědčeni, že stát prohraje, neboť soud již podobně rozhodl v případě Polska a Malty.
ab
ab
ab
ab
ab