Kategorie

Česká dekadence v Belgii zaujala

Rozsáhlý výstavní projekt DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 – 1914 přilákal do prestižních galerií Hôtel de Ville v Bruselu a Musée provincial Félicien Rops v Namuru více než 11 000 návštěvníků.
Výstava DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 – 1914 se stala nejobsáhlejší soubornou prezentací českého umění přelomu 19. – 20. století v zahraničí. Známá i znovuobjevená díla českých malířů, grafiků a sochařů byla nadšeně přijata odbornou i laickou veřejností. Výstava probíhala za velkého zájmu medií. Úspěch zde sklidila díla Karla Hlaváčka, Alfonse Muchy, Maxe Švabinského i Ladislava Šalouna.

Jaroslav Panuška

České dekadentní umění

Na výstavě byly patrné veškeré projevy českého dekadentního umění: sexualita, satanismus, anarchismus, nezávislost, extrémní boj proti svazující společnosti, touha šokovat. Prvky dekadence můžeme rozeznat ve velkém počtu děl českých výtvarníků a řadě uměleckých směrů, jako například v neoromantismu, rané avantgardě, expresionismu nebo kubismu. Jako jeden z významných proudů evropského umění 1. třetiny 20. století si zaslouží pozornost českého i zahraničního publika. Výstava DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 – 1914 se stala nejobsáhlejší soubornou prezentací českého umění přelomu 19. – 20. století v zahraničí. Navázala na novátorský a úspěšný výstavní projekt V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 – 1914, který se v roce 2007 konal v Obecním domě v Praze a navštívilo jej více než 30 000 diváků.
 
František Bílek

Démon lásky navázal na nitro individua

Výstava byla v Belgii rozdělena na dva vzájemně se doplňující soubory. První obsáhlejší soubor děl zahrnující dvě témata zaměřená na nitro umělce a agonii individua, byl umístěn na bruselské radnici (Hôtel de Ville). Druhý soubor, inspirovaný démonem lásky a sexualitou, byl představen v Musée provincial Félicien Rops v Namuru. V Bruselu i Namuru se v průběhu výstavy uskutečnilo množství doprovodných akcí (divadelní představení a filmové projekce, workshop spojující tanec a vizuální umění, přehlídka filmů Jana Švankmajera). Kurátor výstavy Otto M. Urban měl několik odborných přednášek i komentovaných prohlídek výstavou.
Josef Váchal

Náročnost projektu

Výstavní projekt, který je v mnoha směrech ojedinělý a výjimečný, byl finančně i organizačně náročný. Poprvé se podobného úkolu ujala soukromá instituce – společnost Arbor vitae societas, která nejen výstavu připravila, ale zastupuje i její autory a byla garantem odborného a profesionálního výsledku. Díla pocházejí z  prestižních státních a soukromých sbírek. Nejpočetnější zápůjčky poskytl Památník národního písemnictví v Praze, Národní galerie v Praze a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
Výstava DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 – 1914 se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a stala se oficiální doprovodnou akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Foto: archiv redakce Světa bydlení
 
ab
ab
ab
ab
ab