Kategorie

Češi žijící v bytových domech volají po opravách společných prostor

Opravit osvětlení, schody, vymalovat stěny a podobně potřebuje téměř polovina bytových domů v České republice.

Předsedové a lidé angažovaní ve vedení bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) mají podobný názor, pouze s tím rozdílem, že  za nejnutnější považují zateplení. Největší spokojenost vládne v případě stavu oken. Jejich renovaci by uvítalo jen 13 % obyvatelů bytových domů a 2 % předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ. Takové jsou výsledky průzkumu a ankety Raiffeisen stavební spořitelny.

Obyvatelé bytových domů: Prioritou jsou společné prostory

Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny z počátku letošního roku jsou to právě rekonstrukce společných prostor, po kterých obyvatelé bytových domů volají nejvíce. Potřebu nové výmalby, opravy světel a schodů vyjádřilo 45 % respondentů. „Lidé nejčastěji uvádějí ty věci, se kterými se potýkají každý den a spadají do běžného provozu v rámci jejich bytového domu,“ komentuje Dagmar Jonášová, vedoucí oddělení obchodů s právnickými osobami z Raiffeisen stavební spořitelny. Následují opravy společných místností – za nutnou či potřebnou označilo 43 % dotázaných rekonstrukci chodeb, sklepů, kočárkáren nebo garáží. Třetí nejčastější odpovědí bylo zabezpečení. Celkem 41 % respondentů by uvítalo nový kamerový systém, čipové karty, chytré zámky apod. „Všeobecná spokojenost panuje v případě oken. Jejich renovaci by si přálo 13 % dotázaných, což je nejméně ze všech uváděných oprav. Není divu, posledních deset let zažívá naše země boom výměny původních oken za nová plastová. Často je výměna oken spojena také s celkovým zateplením bytových domů, což přináší značné energetické úspory, které jsou jedním z hlavních motorů rekonstrukce, dalším je i snazší údržba.  Mezi poměrně málo uváděné opravy patří i výtahy. Tam kde je ale jejich rekonstrukce nutná, vnímají dotázaní tuto potřebu o to intenzivněji,“ uvádí Dagmar Jonášová.

Předsedové družstev a SVJ: Potřebujeme hlavně novou fasádu

Současně s průzkumem provedla Raiffeisen stavební spořitelna anketu mezi předsedy a lidmi angažovanými ve vedení bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, tedy mezi odbornou veřejností. „Jejich názory se shodují s názory samotných obyvatel bytových domů s jedním zásadním rozdílem. Podle odborné veřejnosti české bytové domy potřebují zejména zateplení,“ popisuje Dagmar Jonášová. Zateplení domu považuje za nutné 13 % respondentů, následují společné prostory s 11 % a zabezpečení s 10 % uvedených odpovědí. Oprava oken je opět až na chvostu všech odpovědí. Uvedly ji pouze 2 % dotázaných.

ab
ab
ab
ab
ab