Kategorie

Češi bydlí v malých bytech a nejčastěji za bydlení platí čtyři až šest tisíc korun měsíčně

Z průzkumu v zemích střední Evropy a Rusku, vyplývá, že polovina Čechů měsíčně platí za bydlení čtyři až osm tisíc korun.
 

Méně než čtyři tisíce korun stojí bydlení pouze 12 % obyvatel České republiky. Bydlení tvoří v současnosti 18 % měsíčních rodinných výdajů a do budoucna očekáváme, že tento podíl poroste. Výdaje na bydlení ukrajují v České republice v současnosti přibližně 18 % rodinného rozpočtu.  V souvislosti s probíhající deregulací cen nájemného, stavebním boomem z posledních let,  investicemi do rekonstrukcí a rostoucími cenami energií lze ovšem očekávat, že tento podíl bude nadále růst. „Minimálně se budeme přibližovat průměru Evropské unie, kde se za bydlení nejčastěji platí 22 – 26 %. Ve středoevropském regionu nyní nejvíce za bydlení utrácejí Poláci – 24,7 % rodinných financí,“ dodává Michal Tuček. Náklady spojené s bydlením dosahují v České republice nejčastěji šest až osm tisíc korun měsíčně.  Jedna čtvrtina respondentů ovšem uvedla, že měsíčně platí více než 10 tisíc korun. Rodinný rozpočet 60 % dotazovaných přitom nepřesahuje 30 tisíc korun. Čistý měsíční příjem rodiny v ČR v současnosti průměrně činí téměř 26 tisíc korun. Z průzkumu, který provedla GE Money mezi respondenty ve střední Evropě a Rusku, jasně vyplynulo, že jsou to právě Češi, kteří uvažují nejvíce o investicích do zlepšení svého stávajícího bydlení. Během tří let je hodlají uskutečnit dvě třetiny našich dospělých obyvatel, zatímco v Maďarsku nebo Rumunsku je to pouze 40 %. Z průzkumu také vyplynulo, že v průměru chtějí Češi investovat do zlepšení svého bydlení 780 tisíc korun. -TZ-

ab
ab
ab
ab
ab