Kategorie

Bytové družstvo a společenství vlastníků jednotek – jak se liší?

Minule jsme shrnuli, jak společenství vlastníků jednotek vzniká. Jak ale probíhá převod z bytového družstva a jaké jsou mezi nimi základní rozdíly?
Bytové družstvo i společenství vlastníků jednotek jsou dvěma různými formami správy domu, kde byty patří několika různým vlastníkům. Každá má však přirozeně svoje specifika.

Společenství vlastníků místo bytového družstva

O převedení bytů do vlastnictví jednotlivým družstevníkům se rozhoduje na členské schůzi, kde musí rozhodnutí podpořit nadpoloviční většina. Zákonná povinnost takového převodu vstupuje do hry pouze v případě, že se jedná o družstvo stavební nebo lidové, tedy budované s finančním přispěním od státu.

Prohlášení vlastníka budovy

Byt ve vlastnictví družstva je v katastru zapsán jako celek, je tedy nutné, aby byl evidován jako soubor jednotlivých bytů. Zpracuje se dokument zvaný Prohlášení vlastníka budovy, jehož vkladem do katastru se objekt formálně rozdělí na bytové jednotky. Předpokladem k tomuto prvnímu kroku a vůbec celému procesu je samozřejmě splacení kupní ceny domu.
Chcete mít o svém společenství vlastníků jednotek lepší přehled, snáze komunikovat a zjišťovat informace? Ideálním místem jsou pro vás stránky www.sousede.cz.

Vlastní převod na společenství vlastníků jednotek

Protože se družstevníci již podíleli na splacení domu, je samotný převod bezplatný. Daň z převodu nemovitosti se zde platí pouze z převáděné části pozemku, nikoli z bytu nebo garáže. Jak jsme si řekli minule, nové společenství vlastníků jednotek oficiálně vzniká dnem, kdy byly třetímu z vlastníků doručeny listiny potvrzující zápis do katastru. Schůzi shromáždění vlastníků, která musí povinně proběhnout do šedesáti dnů od tohoto data, svolává družstvo. (O dalších krocích při zakládání SVJ se dočtete v minulém článku.)

Likvidace bytového družstva

Pokud úspěšně došlo k převodu, následuje obvykle likvidace původního bytového družstva. Existuje samozřejmě možnost převádět bytové jednotky postupně, souběžné fungování bytového družstva a společenství vlastníků je ze zákona možné. Jde ale o velmi nepraktické řešení, které s sebou nese komplikace v rozhodování a zbytečné náklady. Ideální je proto převést všechny bytové jednotky najednou.

Bytové družstvo a SVJ – základní výhody a nevýhody

Přechodem z bytového družstva na společenství vlastníků jednotek se z jednotlivých členů stávají skuteční vlastníci nemovitostí. Je třeba ovšem počítat s tím, že tato výhoda s sebou přináší nové povinnosti a někdy složitější rozhodovací procesy. - Za hlavní výhodu lze považovat to, že člen SVJ může svůj byt prodat či pronajímat sám a z vlastního rozhodnutí. Družstvo o podobných úkonech musí hlasovat. - Převodem členských práv je ale možné družstevní byt převést na třetí osobu, podobně jako to lze u SVJ. - Obecně platí, že na stavebních úpravách se při schůzi musí shodnout většina hlasujících na členské schůzi družstva. V případě SVJ je třeba 75procentní shody pro modernizaci nebo rekonstrukci a 100procentního souhlasu, pokud se jedná o změnu stavby. - U společenství vlastníků může být komplikovanější proces získávání bankovního úvěru na opravu budovy. Zatímco družstvo ručí jako jeden subjekt, u společenství ručí jednotliví vlastníci až do výše svého podílu na společných částech. Právě z této situace často pramení neshody mezi vlastníky.
ab
ab
ab
ab
ab