Kategorie

Byt, který se vám přizpůsobí

Ergonomie je pojem, se kterým se v dnešní době často setkáváme. Jde o soubor poznatků, které směřují k uspořádání životního prostoru tak, aby byl co nejvíce přizpůsoben lidským potřebám. Právě takovému uspořádání našeho životního prostoru, tedy bytu, má napomoci tato publikace.
 
Autoři Helena Prokopová, Ivan Müller a Hynek Maňák vycházejí z předpokladu, že dobře koncipovaný a zařízený byt by měl splňovat nejen základní podmínky, jako jsou zdraví a bezpečnost obyvatel bytu, ale měl by zároveň umožňovat svým obyvatelům rozvoj jejich osobnosti, pěstování koníčků a společenský život.

Zdravotní aspekty bydlení

Autoři nejprve mapují zdravotní aspekty bydlení a zdravotní problémy, které mohou v souvislosti s bydlením nastat. Jde především o nároky na správné sezení, ležení, ale třeba také osvětlení. Dále se věnují problematice úrazů, ke kterým může v bytě docházet, a uvádějí praktické rady a návody, jak takovýmto úrazům předcházet.

Zásadní otázky při rozhodování

Samostatná část knihy je věnována zásadním otázkám, které si při rozhodování o svém budoucím bydlení klademe. Jde především o otázky výběru bytu či domu, života na vesnici nebo ve městě.
 
Autoři přinášejí řadu cenných rad, které nám toto rozhodování usnadní. Doporučí, pro které skupiny obyvatel je výhodnější ta která forma bydlení a vysvětlují, jaké má každý z těchto způsobů bydlení přednosti či naopak nevýhody.

Specifické potřeby a nároky

Autoři mapují specifické nároky na bydlení lidí rozličného věku. Zvláště pak se věnují potřebám dětí batolecího věku, předškolního věku a dále pak naopak specifickým potřebám seniorů.
Zvláštní kapitolu tvoří doporučení a rady pro zařízení bytu zdravotně postižených obyvatel, a to především osob s omezenou pohyblivostí a lidí se zrakovým postižením.
 
Čtenáři v knize najdou podrobný návod, jak zařídit jednotlivé místnosti v bytě s přihlédnutím k jejich způsobu života, zdravotnímu stavu, zájmům a společenskému životu. Autoři upozorňují na důležitá rozhodnutí a jednotlivé aspekty, které je třeba zvážit, než se pustíme do zařizování a vybavování daných místností v bytě.

Akustika a osvětlení

Závěrečná část knihy se zabývá problematikou akustických vlastností interiéru, především s ohledem na snížení hlučnosti a zlepšení akustických podmínek v bytě například pro poslech hudby nebo pro běžnou komunikaci.
 
Úplný závěr knihy je pak věnován osvětlení bytu. Autoři nejprve poukazují na důležitost osvětlení bytu přirozeným denním světlem a posléze se věnují osvětlení světlem umělým, jeho svítivostí, intenzitou, jasem, světelným tokem a směrováním.
 
Kniha je psána velmi srozumitelným a čtivým stylem a je určena širokému okruhu čtenářů, kterým přináší cenné rady a zkušenosti, jak zlepšit kvalitu svého bydlení, a tím i života. Text doprovází řada příkladů, obrázků a fotografií.
 
Knihu vydalo vydavatelství ERA group spol. s r. o. roku 2007 v Brně.
 
ab
ab
ab
ab
ab