Kategorie

Bydlení na "čtyřech kolech"

Karavany, obytné nadstavby, přívěsy, motor homes. Typické aplikace mobilního bydlení, které však "bydlení" v pravém slova smyslu nenabízejí. Jsou to pouze časově omezená provizoria. Přesto si lze plnohodnotný "dům na kolečkách" překvapivě snadno pořídit.
Mluvíme-li o bydlení, coby stálé "adrese", schází jen krůček ke slovu "domov". Synonymu pevného sepjetí s místem, stability. Pro montované mobilní domy to však neplatí. Je-li pro mobilheim cosi typické, pak právě šance kdykoliv změnit místo pobytu snadným, časově nenáročným transportem. Samotná doprava nevyžaduje zvláštní logistická opatření a zvládne ji  průměrně vybavený tahač s podvalníkem.Transport na vzdálenosti řádově nepřekračující stovky metrů lze realizovat prostým připojením oje pojezdového šasi mobilního domu k osobnímu vozu s pohonem všech kol.

Mobilní domy, třebaže slouží především k rekreačním účelům, lze skládat v plnohodnotné obytné jednotky k celoročnímu užívání

Historie a současnost

Myšlenku mobilního bydlení nelze přesně adresovat. Uplatnění však nalézá již bezmála 35 let a především v západní Evropě a USA představuje oblíbenou a hojně využívanou alternativu rekreačního či přechodného ubytování. Existuje celá škála řešení, z nichž některá snesou srovnání s nejluxusnějšími domy klasické konstrukce. Dříve okrajová záležitost pevně spjatá s kempinkovou kulturou dnes představuje plně rozvinutý trh generující nemalé zisky. Česká republika v tomto ohledu zaznamenává zvýšenou poptávku mobilních domů v souvislosti s omezenou výstavbou v zátopových oblastech. Mobilheim není pouze privátní záležitostí. Podnikatelská sféra je s výhodou využívá coby levné a dostupné kancelářské prostory.

V ostrém kontrastu se strohostí exteriérového řešení působí vkusné a elegantní interiéry

Konstrukce a funkčnost

Mobilní dům, třebaže existují koncepty k celoročnímu obývání s veškerým komfortem splňující ta nejpřísnější kritéria, nelze chápat jako adekvátní náhradu klasické zděné výstavby. Spíše představuje kompromis mezi mobilitou pojízdného karavanu a pohodlím turistické chaty. Mobilní dům je konstruován jako modulární variabilní systém instalovaný na jedno, dvou a více nápravovém podvozku z povrchově upravené oceli či lehkých slitin. Nesmíme ale zapomenout, že podvozek není určen k dlouhodobému provozu na pozemních komunikacích. Stěny a podlahy, nejčastěji z masivu či plastických hmot, s vnitřní tvrzenou polyuretanovou přepážkou tvoří s nosnou ocelovou konstrukcí kompaktní tuhou soustavu vykazující výborné pevnostní vlastnosti. Střecha,nejčastěji plechová, sedlová i plochá snáší zatížení sněhem a poskytuje technické zázemí navazujícím systémům elektrorozvodů, klimatizace a vytápění. Dodávky energií a vody se řeší interně (zásobníky pitné vody, plynové bomby) nebo pevným, pohyblivým připojením k inženýrským sítím. Použité materiály vyhovují bezpečnostním požadavkům, splňují hygienické standardy. Vysoká míra unifikace umožňuje velice krátké dodací lhůty v řádu 2-3 měsíců.

Nový mobilheim stojí zpravidla něco kolem 1 000 000 Kč

Kolik se za ně platí

Nové mobilní bydlení lze pořídit za ceny blížící se 1 000 000 Kč. Začínají na 500-600 tisících a výrazně se liší v závislosti na velikosti, vybavenosti a použitých materiálech. Nejtypičtější mobilheim o výměře 10 x 3,44 m stojí cca. 1 200 000 Kč. Významný argument pro koupi mobilheimu představuje úspora za projektovou a stavební přípravu, zemní práce. Toto vše v souvislosti s mobilheimem odpadá. Dále není třeba stavebního povolení a územního rozhodnutí, protože mobilní dům není ve smyslu zákona stavbou. Vždyť jen parkujete! Mobilheim zřejmě nikdy nedoroste věhlasu svého staršího, zděného kolegy, přesto si však našel v kultuře bydlení své místo a představuje svěží, lákavou alternativu pro všechny ty, kteří mají rádi netradiční řešení.
ab
ab
ab
ab
ab