Kategorie

Bydlení a jeho financování: Co lze financovat z úvěru ze stavebního spoření?

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze stavebního spoření na různé účely, jejichž paleta je vymezena zákonem. Podle Zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření smí být úvěr ze stavebního spoření poskytnut výhradně na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6.
 

Stavební spoření primárně pro bydlení

Bytovými potřebami se v případě fyzických osob rozumí výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu, změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby, koupě pozemku v souvislosti s výstavbou, splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, změna či údržba stavby nebo udržovací práce na stavbě, vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastníků či dědiců, úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, připojení k veřejným sítím technického vybavení, splacení jiných půjček a úvěrů na bytové účely.

Úvěr ze stavebního spoření lze vužít i pro pořízení projektové dokumentace nebo požárního zabezpečení

Kromě obecně známých účelů úvěru tedy mezi bytové potřeby, na které si můžete vzít úvěr ze stavebního spoření, patří například také financování stavebních úprav nebytového prostoru na byt, půdní vestavby, projektová dokumentace, požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění, výměna bytového jádra, přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu a mnohé další. Zákon umožňuje také financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro tento účel považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Příbuzní v řadě přímé jsou děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče.

Poraď te se o možnostech pro Vaše bydlení v Raiffeisen stavební spořitelně

„Když si klient není jistý, zda lze jeho konkrétní záměr financovat s pomocí stavební spořitelny, velmi rádi mu poskytneme konzultaci a zároveň poradíme, který z široké palety našich úvěrových produktů se pro něj nejlépe hodí,“ říká Ing. Jana Koudelková vedoucí odd. metodiky spoření a úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Ke zjištění podrobnějších informací k poskytování úvěrů u RSTS se klienti mohou obrátit na kterékoliv z poradenských míst RSTS (jejichž seznam je umístěn na stránkách www.rsts.cz).

 Zdroj informací : Tiskovky. Info
 
ab
ab
ab
ab
ab